Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, May 21, 2022

Czekamy na udany finał

Nie Rafał Bartek – lider mniejszości niemieckiej i przewodniczący sejmiku, lecz najprawdopodobniej Zuzanna Donath-Kasiura zajmie miejsce dr. Romana Kolka w roli wicemarszałka województwa opolskiego. Wcześniej funkcję tą miał objąć Rafał Bartek, ale prawnicy z urzędu marszałkowskiego uniemożliwili realizację tej opcji.

Według ich opinii Rafał Bartek nie może jednocześnie być wicemarszałkiem oraz liderem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Fakt ten sprawił, że poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla zwrócił się do Biura Analiz Sejmowych o ustosunkowanie się do kwestii łączenia funkcji w organizacjach pozarządowych za stanowiskami samorządowymi. Biuro Analiz Sejmowych ma wydać opinię do dziś (18.02.), ale ”nie będzie ona miała już wpływu na podjętą przez mniejszość niemiecką decyzję”, twierdzi poseł Ryszard Galla.

 

Jest zgoda marszałkowskich prawników

Na ostatnim posiedzeniu zarządu (miniony poniedziałek) TSKN, Rafał Bartek proponował kandydaturę Zuzanny Donath-Kasiury, radnej sejmiku, która pełni obecnie także funkcję sekretarza opolskiego TSKN. „Z kolei dr Roman Kolek i ja forsowaliśmy kandydaturę wicestarosty strzeleckiego Waldemara Gaidy”, mówi poseł Ryszard Galla. Finalnie władze MN wskazały swoim koalicjantom, że to Zuzanna Donath-Kasiura ma być wicemarszałkiem. „To prawda. Mam rekomendację zarządu, ale Rafał Bartek również ją miał. Dlatego jesteśmy ostrożni, bo różne rzeczy mogą się zdarzyć”, mówi Zuzanna Donath–Kasiura i kontynuuje: „Faktem natomiast jest, że dzisiaj (17.02.) otrzymałam opinię prawną, która mówi, że jak zrezygnuję z funkcji sekretarza TSKN, to nadal mogę być członkiem zarządu TSKN. W opinii prawników jeśli tak się stanie, mogę pełnić funkcję wicemarszałka. Jutro w tej sprawie spotykamy się z radnymi z koalicji, ale jeszcze raz podkreślam mam w sobie dużo pokory, jestem bardzo ostrożna, ale dobrej myśli”.

 

Zuzanna Donath-Kasiura
Foto: privat

 

Czysta formalność?

Należy dodać, że Zuzanna Donath-Kasiura osobiście zadeklarowała, że z funkcji sekretarza TSKN zrezygnuje, ale nie zrezygnuje z bycia członkiem zarządu TSKN. Tak samo, jak członkiem zarządu TSKN był wicemarszałek dr Roman Kolek. A już 23. lutego odbędzie się sesja sejmiku, na której dokonany ma być wybór wicemarszałka. Zgodnie podpisanym porozumieniem koalicyjnym mniejszość niemiecka ma prawo desygnować osobę na to stanowisko. Zuzanna Donath-Kasiura otrzymała rekomendację zarówno zarządu TSKN, jak i radnych klubów koalicji, dlatego wydaje się, że czystą formalnością powinno być zatwierdzenie tej kandydatury na stanowisku wicemarszałka województwa opolskiego, ale… Jak wiemy różne rzeczy, które miały być czystą formalnością, nie zawsze nią były, a zatem pozostańmy ostrożni. Sesja sejmiku, która odbędzie się 23 lutego, będzie prowadzona w systemie online, czyli tak samo, jak w przypadku odwołania marszałka dr Romana Kolka, a głosowanie będzie tajne.

 

Krzysztof Świerc

Show More