Zależy Ci na swojej małej ojczyźnie, na tym, aby jej sternikiem była osoba dbająca o dobrobyt Twój, Twojej rodziny i sąsiadów, a przy tym lubisz rywalizację? Jeśli tak – wystartuj w plebiscycie „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej” i wygraj atrakcyjne nagrody, ufundowane przez sponsora plebiscytu – niemiecka firmę AIDe z München!

 

Od pierwszego kwietniowego wydania „Wochenblatt.pl” do końca listopada bieżącego roku na stronie 13 publikować będziemy plebiscyt zatytułowany „Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego, najsprawniejszego i najskuteczniejszego starosty, burmistrza bądź wójta z gmin i powiatów, które zarządzane są przez reprezentantów mniejszości niemieckiej bądź są wspierani przez mniejszość niemiecką. Będzie to także znakomity barometr popularności przed przyszłymi wyborami samorządowymi – wskaże on wyraźnie, którzy z włodarzy nie tyle muszą stać się aktywniejsi, ile głośniej i dosadniej prezentować swoje osiągnięcia.

 

Punktacja

Zasady plebiscytu są proste. Co tydzień należy wypełniać kupony, wpisując nazwisko samorządowca, na którego dana osoba odda lub oddaje swoje głosy – w trójstopniowej skali: średni, dobry, bardzo dobry. Oznacza to, że można oceniać włodarza swojego Heimatu w skali 5 – 10 – 15 punktów. Ilość wysłanych na adres redakcji kuponów jest dowolna i żaden z nich nie zostanie pominięty! Każdy będzie doliczony do konta danego samorządowca. Oczywiście zwycięży ten, który do ostatniego w bieżącym roku listopadowego wydania naszej gazety uzbiera najwięcej punktów, które gromadzić będą do zakończenia rywalizacji. Następnie pomiędzy nadawców kuponów wysłanych na zwycięzcę rozlosujemy trzy bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmę AIDe.

 

REGULAMIN

Co tydzień na łamach naszej gazety publikować będziemy kupon do wypełniania. Regularnie też w każdym wydaniu „Wochenblatt.pl” prezentować będziemy czołową dziesiątkę klasyfikacji łącznej. Natomiast pełna tabela z imieniem i nazwiskiem, a także pełnioną funkcją samorządową oraz urzędem zamieszczana będzie na www.wochenblatt.pl. Statuetkę „Samorządowiec Roku” oraz trzy nagrody uczestnikom naszego plebiscytu wręczymy w towarzystwie triumfatora (starosty, burmistrza lub wójta) oraz przedstawiciela firmy AIDe na uroczystym zakończeniu plebiscytu w redakcji „Wochenblatt.pl”, co nastąpi tuż przed końcem 2017 roku. Finał ten szeroko zrelacjonujemy również na łamach naszej gazety oraz na naszej stronie www.wochenblatt.pl.

 

DLA GRAJĄCEGO

> Głosy na samorządowców należy wpisywać na drukowanych w naszej gazecie kuponach (kopii ksero nie uwzględniamy), które należy wysyłać na adres redakcji z dopiskiem „Samorządowiec Roku”. Termin nadsyłania kuponów podajemy co tydzień przy każdym kuponie – należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego.

> Biorący udział w plebiscycie „Samorządowiec Roku” muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zespół Producencki Pro Futura.

> Warunkiem wręczenia nagród zwycięzcom jest podanie pełnych danych osobowych oraz okazanie dowodu osobistego w siedzibie redakcji „Wocheblatt.pl”.

> W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Zespołu Producenckiego Pro Futura oraz członkowie ich rodzin.

 

 

 

 

 

 

Czołówka klasyfikacji plebiscytu Samorządowiec Roku Mniejszości Niemieckiej

Imię/nazwisko funkcja miejscowość punkty

Artur Tomala burmistrz Gorzów Śl. 1615

Henryk Wróbel wójt Dobrzeń Wielki 1545

Waldemar Kampa wójt Turawa 1540

Józef Swaczyna starosta Strzelce Op. 1500

Andrzej Kasiura burmistrz Krapkowice 1340

Joachim Wojtala burmistrz Gogolin 1300

Dionizy Duszyński wójt Popielów 895

Róża Koźlik burmistrz Dobrodzień 810

Brygida Pytel wójt Izbicko 770

Henryk Lakwa starosta Opole 640

Róża Malik burmistrz Prószków 625

Bernard Kubata wójt Walce 435

Krystian Baldy wójt Łubniany 400

Jan Labus burmistrz Ozimek 295

Marek Leja wójt Dąbrowa 280

Krzysztof Ficoń wójt Bierawa 220

Łukasz Jastrzębski burmistrz Leśnica 205

Leonard Pietruszka wójt Komprachcice 195

Marcin Wycisło wójt Jemielnica 195

Piotr Kanzy wójt Polska Cerekiew 115

Grzegorz Kupczyk burmistrz Toszek 105

Jerzy Treffon wójt Pawłowiczki 105

Waldemar Czaja wójt Żędowice 85

Krzysztof Mutz wójt Tarnów Opolski 45

Alojzy Parys wójt Cisek 45

 

 

 

Krzysztof Świerc