Profesjonalizm w DNA / Professionalität in den Genen

W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, Fundacja Rozwoju Śląska obchodzić będzie jubileusz – 25-lecie istnienia! Inicjatorami jej stworzenia były stowarzyszenia mniejszości niemieckiej, a cel, jaki im przyświecał, to m.in. zahamowanie masowych wyjazdów Niemców z Polski do Niemiec poprzez stworzenie im warunków podobnych do tych, jakie mieliby, wyjeżdżając do RFN, oraz stworzenie instytucji, która poprzez swoją działalność będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska i weźmie odpowiedzialność za właściwe wydatkowanie środków finansowych rządu niemieckiego przeznaczonych na wspieranie MN w Polsce i jej otoczenia.   Inicjatywa ta była jedną z najlepszych i najtrafniejszych utworzonych w tamtym czasie organizacji mniejszości niemieckiej. Wystarczy przypomnieć sobie „spadek”, jaki otrzymaliśmy w tamtym okresie po latach rządów komunistycznych, przez co wiele dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego kwalifikowało się do zmiany czy gruntownej naprawy – wspomina Henryk Juretko, pierwszy prezes Fundacji Rozwoju Śląska. – Stąd też cele nakreślone w statucie założycielskim Fundacji były bardzo szerokie, bo obejmowały aż 18 dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego! Szczególnie w zakresie wspierania organizacji MN, a zwłaszcza małego i średniego biznesu, bo naszą ideą było wówczas stworzenie w regionie opolskim jak największej ilości miejsc pracy, ale w ten sposób działaliśmy też na terenie woj. śląskiego i w regionach … Profesjonalizm w DNA / Professionalität in den Genen weiterlesen