Przywilej dwujęzyczności / Das Privileg der Zweisprachigkeit

Z Barbarą Loch, członkiem zarządu i dyrektorem biura Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, które prowadzi trzy dwujęzyczne szkoły i przedszkola, rozmawia Manuela Leibig.   Kiedy zaczęło się Pani zaangażowanie w organizacje mniejszości niemieckiej?   Moje zaangażowanie w mniejszość niemiecką zaczęło się bardzo wcześnie. Utożsamiam się mocno z mniejszością niemiecką. Interesuje mnie problematyka mniejszości narodowych w ogóle. Uważam, że żyjemy w bardzo ciekawym regionie, na styku kultur. W trakcie mojej nauki w szkole czy w trakcie studiów były to właśnie moje zainteresowania, które rozwijałam – przez moje późniejsze zaangażowanie – również zawodowo w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zawsze też miałam kontakt z młodzieżą i jej organizacjami, chociażby poprzez pilotażowy projekt Kuźnia Młodych Liderów, którego pierwsze edycje prowadziłam. Miałam więc cały czas kontakt z kwiatem młodzieży mniejszości z całego Górnego Śląska, w związku z tym wiedziałam, co się w tych organizacjach dzieje, jakie są ich silne, a jakie słabe strony. Starałam się je wspierać i motywować, bo to jest też bardzo ważne w pracy organizacji młodzieżowych.   Jest Pani podporą Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae. Jak się zaczęło to, co teraz jest takie fenomenalne?   Historia zaczęła się od tego, że po studiach pięć lat pracowałam w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Po tym intensywnym czasie – … Przywilej dwujęzyczności / Das Privileg der Zweisprachigkeit weiterlesen