Posts tagged "Bartek"
Besuch aus der Deutschen Botschaft

Besuch aus der Deutschen Botschaft

    Vergangene  Woche besuchte Dr. Marco Gutekunst vom politischen Referat der Deutschen Botschaft in Warschau die Oppelner Region. Hier traf er sich mit Vertretern des Sejmniks der Woiwodschaft und der Deutschen Minderheit.
Großes Theater

Großes Theater

Die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien organisiert seit 1994 den Reziatationswettbewerb „Jugend trägt Gedichte vor”. Dieses Jahr nahmen auf der Schulebene 3000 Schüler teil und auf der Gemeindeebene 809 Schüler aus 179 Schulen der Woiwodschaft Oppeln.
Mniejszość w ambasadzie / Minderheit in der Botschaft

Mniejszość w ambasadzie / Minderheit in der Botschaft

Tradycyjnie w listopadzie odbywa się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz instytucji niemieckich zajmujących się wspieraniem działalności MN. Jego celem jest wspólne wypracowanie planu na przyszły rok, który następnie zostanie zaprezentowany w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Ein Grund zum Feiern

Ein Grund zum Feiern

Veranstaltungen im Rahmen der Deutschen Kulturtage im Oppelner Schlesien konnte man dieses Jahr schon ab dem 20. September besuchen.  Doch die offizielle Eröffnung wurde am vergangenen Freitag in der Oppelner Philharmonie mit einem Konzert begangen.
Berlin: 26. Konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) / Berlin: 26. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM)

Berlin: 26. Konferencja Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM) / Berlin: 26. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM)

50 przedstawicieli organizacji mniejszościowych z Europy i Azji Środkowej spotkało się w minionym tygodniu w Berlinie na 26. dorocznej Konferencji Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich (AGDM).
Oświata i media na tapecie / Bildung und Medien auf der Agenda

Oświata i media na tapecie / Bildung und Medien auf der Agenda

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajęto się m.in. informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej o tym, że w najbliższych dniach do konsultacji wpłynie długo oczekiwana nowelizacja tzw. rozporządzenia tożsamościowego, w którym mają być uregulowane pewne kwestie związane z reformą ustroju oświaty. Czyli na przykład jak nauczanie języka mniejszości będzie wyglądało w...
Konsultacja / Die Anhörung

Konsultacja / Die Anhörung

4 maja członkowie Komisji Petycyjnej Parlamentu Europejskiego dyskutowali m.in. na temat petycji złożonej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie rozszerzenia granic miasta Opola i związanych z tym naruszeń praw mniejszości. Konkretne decyzje wprawdzie nie padły, ale nie udzielono też jednoznacznej odmowy.
Wiara i tożsamość / Glauben und Identität

Wiara i tożsamość / Glauben und Identität

W jakim stopniu wiara jest filarem tożsamości? Nad tym pytaniem pochylili się w minionym tygodniu uczestnicy zorganizowanej w Kamieniu Śląskim konferencji, podczas której przedstawiciele mniejszości niemieckich z Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw byłego ZSRR opowiadali o swojej sytuacji w zakresie duszpasterstwa.
Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Począwszy od przyszłego roku akademickiego Uniwersytet Opolski będzie kształcił kulturoznawców mniejszości narodowych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej.
Czas rozmów i wymiany doświadczeń / Zeit für Gespräche und Austausch

Czas rozmów i wymiany doświadczeń / Zeit für Gespräche und Austausch

Już po raz 60. Związek Wypędzonych (BdV) zaprosił na doroczne przyjęcie przedstawicieli polityki, Kościoła, społeczeństwa oraz mniejszości niemieckich żyjących za granicą. Jak podkreślił przewodniczący BdV Bernd Fabritius, miał to być dla uczestników spotkania wieczór poświęcony osobistym rozmowom i dobrej zabawie. Nie obyło się jednak bez poruszenia tematów natury politycznej.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia