Z Bernardem Gaidą, przewodniczącym Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich, rozmawia Krzysztof Świerc.