Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Saturday, December 10, 2022

Dworzec

Porażka niemieckiej duszy

Mimo że napisy rzeczywiście są mocno zniszczone, jednoznacznie można rozpoznać nazwę „Wartesaal”.
Mimo że napisy rzeczywiście są mocno zniszczone, jednoznacznie można rozpoznać nazwę „Wartesaal”.

To, co udało się w Opolu, nie będzie miało miejsca w Kędzierzynie-Koźlu. Podczas gdy na dworcu głównym w stolicy województwa herby niemieckich spółek kolejowych zostały odrestaurowane i prezentują się podróżnym, ślady niemieckości odkryte podczas remontu dworca w Kędzierzynie-Koźlu nie będą eksponowane. Złej woli PKP domniemywać nie można, gdyż napisy znalazły się – można powiedzieć – w patowej sytuacji. Niestety wraz z nimi zniknie też niemiecka dusza jednego z niegdyś najważniejszych dworców w Europie.Read More …