Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, December 7, 2021

DWPN

Historia i teraźniejszość

Każdego dnia uczestnicy poznawali też odrobinę lepiej język sąsiada. Foto: Dariusz Panza
Każdego dnia uczestnicy poznawali też odrobinę lepiej język sąsiada. Foto: Dariusz Panza

Pod koniec lipca Niemcy i Polacy spotkali się na seminarium pt. „Łączyć się – Polacy i Niemcy w dialogu”, zorganizowanym przez niemieckie Stowarzyszenie Edukacji Politycznej (Gesellschaft für Politische Bildung), Fundację im. Friedricha Eberta oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. W tym roku w centrum uwagi uczestników dyskusji znalazły się m.in. zagadnienia związane z traktatem polsko-niemieckim. Read More …

Historia mówiona w Tarnowie Op.

Spotkanie w Kosorowicach z udziałem młodzieży i świadków historii.
Foto: RU

Od 2009 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje corocznie szkolenia dla młodzieży w ramach Archiwum Historii Mówionej (AHM). W tym roku do inicjatywy przyłączyła się jako pierwsza gmina Tarnów Opolski.

 

– W naszej gminie żyje jeszcze wiele osób starszych, którzy mogliby przekazać swoją wiedzę i doświadczenia młodemu pokoleniu. Dlatego też nawiązaliśmy współpracę z DWPN i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości także nasza młodzież chwyci za mikrofony i nagra wspomnienia najstarszych mieszkańców naszej gminy – powiedział wójt gminy Krzysztof Mutz.

Współpraca rozpoczęła się 31 maja od przybliżenia młodzieży idei Archiwum Historii Mówionej oraz pierwszej dyskusji z wybranymi świadkami czasu, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Kosorowicach. Drugim etapem będą szkolenia z zakresu historii i pracy dziennikarskiej. Czy młodzież tarnowska będzie się szkoliła osobno, czy też w ramach przyszłorocznej edycji AHM jest jeszcze kwestią do dopracowania pomiędzy gminą a DWPN.

W spotkaniu w Kosorowicach udział wzięli m.in. dyrektor Muzeum Śląska Opolskieigo Urszula Zajączkowska, duszpasterz mniejszości w diecezji opolskiej ks. Piotr Tarliński oraz mieszkający w tej gminie germanista dr hab. Daniel Pietrek.

 

RU

Potencjał jest

Spotkanie członków zespołu roboczego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Foto: DWPN
Spotkanie członków zespołu roboczego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Foto: DWPN

W mijającym roku zostało powołane do życia Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. 4 grudnia odbyło się spotkanie rady naukowej centrum w celu podsumowania dotychczasowej działalności oraz wytyczenia nowych zadań na rok 2016. Read More …

Czym jest patriotyzm?

Firat Celikkol (z prawej) jest jedną z ofiar nacjonalizmu w Polsce
Firat Celikkol (z prawej) jest jedną z ofiar nacjonalizmu w Polsce

Czym jest patriotyzm? Jak rozumiemy go dziś? Gdzie jest granica, która czyni patriotyzm radykalnym? – Na te pytania starał się odpowiedzieć Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach dyskusji „Patriotyzm=Nacjonalizm?”.Read More …