Werbung
Posts tagged "Edukacja"
O mediach, edukacji i inwigilacji

O mediach, edukacji i inwigilacji

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.
Weg zum Dialog offen?

Weg zum Dialog offen?

Seit März, als bekannt wurde, dass das polnische Bildungsministerium verbieten will, Deutsch zugleich als Minderheits- und Fremdsprache in den Klassen 7 und 8 der Grundschulen zu unterrichten, hat sich die Deutsche Minderheit dafür eingesetzt, dieses geplante Verbot aufzuheben. Einen Teil-Erfolg hat sie nun erreicht.
Mniejszość Niemiecka u minister Zalewskiej

Mniejszość Niemiecka u minister Zalewskiej

Od kilku tygodni nie gaśnie sprawa nowej interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zakazu łączenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz jako obcego. Mniejszość Niemiecka podkreśla, że podtrzymanie interpretacji może spowodować znaczący krok wstecz w edukacji mniejszości. Wczoraj przedstawiciele mniejszości niemieckiej rozmawiali o tym z minister edukacji Anną Zalewską.  
Auslegung des Bildungsministeriums = Rückschritt beim Bildungswesen der Minderheiten

Auslegung des Bildungsministeriums = Rückschritt beim Bildungswesen der Minderheiten

Im Zusammenhang mit der Bildungsreform stehen nun viele andere Regelungen in Frage. Dies gilt auch für den minderheitensprachlichen Deutschunterricht. Die jüngste Interpretation des Bildungsministeriums für das Kuratorium der Woiwodschaft Schlesien lässt vermuten, dass die vor Jahren ausgearbeiteten guten Praktiken zur Förderung der deutschen Minderheit nunmehr aufgegeben werden sollen.
Musimy zrobić następne kroki

Musimy zrobić następne kroki

Raport w sprawie realizacji przez Polskę zapisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych był najważniejszym tematem 55. posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przedstawiciele mniejszości krytycznie oceniają działania rządu, ale jednocześnie proponują wyjście.
Gawęda o przeszłości

Gawęda o przeszłości

Od pewnego czasu w wirtualnej przestrzeni, na portalu www.oberschlesien-im-unterricht.net dostępne są dwujęzyczne, polsko-niemieckie moduły edukacyjne. Choć sam tytuł strony, który można by przetłumaczyć jako „Górny Śląsk na zajęciach lekcyjnych”, wskazuje, iż zasadniczo została ona pomyślana jako materiał dla pedagogów, uczniów i studentów, to zainteresuje ona zapewne także wszystkich tych, którzy ciekawi są mniej znanych wątków...

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia