Posts tagged "Grzegorz Kuprianowicz"
"Wir bilden eine Gemeinschaft"

“Wir bilden eine Gemeinschaft”

  Vertreter der nationalen und ethnischen Minderheiten sowie der Glaubensgemeinschaften kamen heute im Präsidentenpalast in Warschau zum traditionellen Neujahrsempfang zusammen. Der Empfang wurde dabei überschattet vom jüngsten Anschlag auf den Danziger Stadtpräsidenten Paweł Adamowicz. 
Was wird aus dem Sprachunterricht im neuen Jahr? / Co z nauczaniem języka w nowym roku?

Was wird aus dem Sprachunterricht im neuen Jahr? / Co z nauczaniem języka w nowym roku?

  Das polnische Bildungsministerium hat im März dieses Jahres eine neue Gesetzesauslegung zum Unterricht der Minderheiten- und Fremdsprachen erlassen. Demzufolge wurde angekündigt, dass nahezu ab sofort die Kinder, die bislang fünf Stunden Deutsch in der Schule hatten, sich in den Grundschulklassen sieben und acht dann entscheiden müssen: entweder drei Stunden Minderheitensprache oder zwei Stunden Fremdsprache....
O mediach, edukacji i inwigilacji

O mediach, edukacji i inwigilacji

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.
O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.  

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia