Posts tagged "Henryk Lakwa"
Bezpieczeństwo jest bezcenne

Bezpieczeństwo jest bezcenne

W ubiegłym miesiącu delegacja powiatu opolskiego ze starostą Henrykiem Lakwą na czele odwiedziła zaprzyjaźniony z opolskim powiat doliński na Ukrainie. Przypomnijmy, że podczas wcześniejszej wizyty w Dolinie, parę tygodni wcześniej, przedstawiciele powiatu opolskiego podarowali tamtejszej straży pożarnej wóz strażacki marki Iveco.
Empatia każe pomagać

Empatia każe pomagać

Od ponad dekady powiaty doliński na Ukrainie i opolski ściśle z sobą współpracują. U podstaw tych bardzo dobrych relacji leżą wydarzenia po II wojnie światowej, w wyniku których część mieszkańców Niemodlina pochodzi właśnie z powiatu dolińskiego. Lata przyjaźni zaowocowały tym, że przedstawiciele starostwa opolskiego zdążyli wnikliwie przyjrzeć się i przekonać, jakie obok codziennych radości są...
Vorsicht vor Machenschaften! / Niebezpieczeństwo matactwa

Vorsicht vor Machenschaften! / Niebezpieczeństwo matactwa

Die endgültige Form der Wahlordnung ist nun bekannt, denn das vom Senat abgeänderte Gesetz wurde vom polnischen Sejm am vergangenen Mittwoch angenommen. Nun muss es nur noch der Präsident unterzeichnen. Welche Änderungen bringt das Gesetz mit sich und worauf muss sich die Deutsche Minderheit einstellen?
"Regionale Minderheit mit der Mehrheit"

“Regionale Minderheit mit der Mehrheit”

  So soll eine neue Partei heißen, die aus den Reihen der Oppelner Deutschen Minderheit entstanden ist und eine Antwort auf Versuche der Regierungspartei sein soll, die Wahlordnung zu den Selbstverwaltungswahlen im kommenden Jahr gravierend zu verändern.  
Głos samorządu: Jaki pan, taki kram. Powiat w formie

Głos samorządu: Jaki pan, taki kram. Powiat w formie

Z Henrykiem Lakwą, starostą opolskim, rozmawia Krzysztof Świerc

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia