Z Henrykiem Lakwą, starostą opolskim, rozmawia Krzysztof Świerc