Posts tagged "Karolkiewicz"
Kleine Künstler – Große Meister

Kleine Künstler – Große Meister

In den DFKs sind die deutschen Samstagskurse in vollem Gange. Das Herbst- und Wintersemester verläuft diesmal unter dem Motto „Kleine Künstler – Große Meister”. Dabei sollen die Kinder auf die Themen Kunst, Handwerk und Gewerbe aufmerksam gemacht werden. Manche Samstagskursgruppen haben sich damit schon intensiv auseinandergesetzt.
Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Od 1 września rozpocznie się okres wprowadzania nowego systemu oświaty, w którym nie będzie już gimnazjów. Samorządy przygotowały już nowe siatki szkół, dyrektorzy placówek opracowują arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli. Czy reforma edukacji wpłynie w jakimś stopniu również na naukę języka mniejszości narodowej?
Brakuje fachowych kadr

Brakuje fachowych kadr

18 i 19 marca w Mrągowie odbyło się zorganizowane przez Ziomkostwo Prus Wschodnich posiedzenie robocze z udziałem przewodniczących i delegatów stowarzyszeń działających na południu b. Prus Wschodnich. W centrum uwagi znalazł się język niemiecki jako język mniejszości narodowej w Polsce oraz województwie warmińsko-mazurskim.
„Dbamy o urozmaicenie” / „Wir sorgen für Abwechslung”

„Dbamy o urozmaicenie” / „Wir sorgen für Abwechslung”

Z Ryszardem Karolkiewiczem, koordynatorem niemieckich kursów sobotnich, o nowym semestrze rozmawia Anna Durecka.
Zmiany będą, ale tylko w rozporządzeniu

Zmiany będą, ale tylko w rozporządzeniu

To największa zmiana w polskiej edukacji od ponad 15 lat. Od przyszłego roku szkolnego wejdzie w życie reforma edukacji. Największą zmianą jest likwidacja gimnazjów i powrót ośmioletnich podstawówek. Czy w ramach reformy zmieni się także oświata dla mniejszości narodowych? Łukasz Biły zapytał o to Ryszarda Karolkiewicza, konsultanta ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia