Posts tagged "Lapidarium"
Sprawcami były dzieci

Sprawcami były dzieci

Przykład bezmyślności, a może polsko-niemieckich resentymentów od najmłodszych lat? Z początkiem kwietnia grupa sprawców zniszczyła niemieckie lapidarium w Szczecinie. Straty liczy się w tysiącach złotych.
Igła w serce

Igła w serce

To był wyjątkowy gest polsko-niemieckiego pojednania: Przed czterema laty prawie cała polska wioska zaangażowała się w ratowanie pruskiego cmentarza, który w latach siedemdziesiątych został niemal zupełnie zniszczony. To dzieło bezwzględnym atakiem zniszczył nieznany sprawca.
Lapidarium źródłem cennych informacji

Lapidarium źródłem cennych informacji

Pięknie odnowiona brama zaprasza na teren zabytkowego cmentarza ewangelickiego z 1798 roku.   Z opisu historycznego dowiadujemy się, że rozwój protestantyzmu w tym mieście nastąpił po wymarciu rodu Prószkowskich, gdy miasto przeszło pod zarząd króla Prus Fryderyka II. Cmentarz powstał w lutym 1798 roku dzięki staraniom ówczesnego pastora Fryderyka Fromholda. Przy ulicy Daszyńskiego w Prószkowie...

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia