Posts tagged "Lucjan Dzumla"
Stolz auf die 20 Jahre

Stolz auf die 20 Jahre

Mit Lucjan Dzumla, dem Direktor des Hauses für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit über den 20. Geburtstag vom HDPZ, sprach Anna Durecka
Lucjan Dzumla nowym dyrektorem DWPN

Lucjan Dzumla nowym dyrektorem DWPN

W kuluarach posiedzenia zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, jakie odbyło się 13 sierpnia, podano do wiadomości nazwisko nowego dyrektora placówki. Będzie nim Lucjan Dzumla, który będzie kontynuatorem owocnej działalności swojego poprzednika, Rafała Bartka.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia