Posts tagged "Mniejszości"
Was wird aus dem Sprachunterricht im neuen Jahr? / Co z nauczaniem języka w nowym roku?

Was wird aus dem Sprachunterricht im neuen Jahr? / Co z nauczaniem języka w nowym roku?

  Das polnische Bildungsministerium hat im März dieses Jahres eine neue Gesetzesauslegung zum Unterricht der Minderheiten- und Fremdsprachen erlassen. Demzufolge wurde angekündigt, dass nahezu ab sofort die Kinder, die bislang fünf Stunden Deutsch in der Schule hatten, sich in den Grundschulklassen sieben und acht dann entscheiden müssen: entweder drei Stunden Minderheitensprache oder zwei Stunden Fremdsprache....
Sprachen müssen geschützt werden

Sprachen müssen geschützt werden

Am 21. Febrar wurde der „Internationale Tag der Muttersprache“ begangen und dies nahm vergangene Woche der Senator Kazimierz Kleina von der Partei Bürgerplattform (Platforma Obywatzelska, PO) zum Anlass, um über die Sprachenvielfalt in Polen als gemeinsames Gut mit Vertretern der Minderheiten und Wissenschaftlern zu diskutieren.
Jahrestag der Unabhängigkeit: Ein Fest für alle / Rocznica niepodległości świętem dla wszystkich

Jahrestag der Unabhängigkeit: Ein Fest für alle / Rocznica niepodległości świętem dla wszystkich

  Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda lud am vergangenen Montag Vertreter der in Polen präsenten Religionen sowie nationalen und ethnischen Minderheiten zu einem Neujahrstreffen ein. Hierbei ergab sie u.a. Gelegenheit zu Gesprächen über den diesjährigen 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Polens.  
Pożyteczna wizyta – czas na efekty

Pożyteczna wizyta – czas na efekty

Już po raz drugi z inicjatywy posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli w województwie opolskim gościła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym powodem odwiedzin było uzyskanie informacji, jak w tym regionie funkcjonuje mniejszość niemiecka i romska oraz jakie mają problemy.
Wiara to życie / Glaube ist Leben

Wiara to życie / Glaube ist Leben

Prawdziwym świętem wzajemnego poszanowania stała się tradycyjna pielgrzymka mniejszości narodowych, która odbyła się 4 czerwca na Górze Świętej Anny. Tysiące Niemców oraz Romowie modlili się wraz z duchownymi, przedstawicielami samorządów i niemieckiej polityki.
Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Niemiecki po reformie / Deutsch nach der Reform

Od 1 września rozpocznie się okres wprowadzania nowego systemu oświaty, w którym nie będzie już gimnazjów. Samorządy przygotowały już nowe siatki szkół, dyrektorzy placówek opracowują arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli. Czy reforma edukacji wpłynie w jakimś stopniu również na naukę języka mniejszości narodowej?
Podstawowe źródła finansowania

Podstawowe źródła finansowania

Przedstawiciele organizacji mniejszościowych biją na alarm, gdyż mimo upływu ponad dwóch miesięcy roku 2017 żadne stowarzyszenie mniejszości narodowych i etnicznych nie otrzymało jeszcze środków na działalność kulturalną. Na ten temat w minionym tygodniu dyskutowano również w Sejmie.
Problemy nie są obce

Problemy nie są obce

To chyba nie przypadek. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego (21 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wicewojewoda Marlena Maląg w towarzystwie Marii Krupeckiej, pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych etnicznych i religijnych, oraz dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Grzegorza Wojtasza podejmowała przedstawicieli stowarzyszeń i związków odrębnych narodowo i etnicznie.
W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak: – Finanse mniejszości – Które urzędy marszałkowskie wspierają różnorodność?
„Rzeczpospolita jest wam wdzięczna”

„Rzeczpospolita jest wam wdzięczna”

O „dobrych rozmowach” mówili przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych po pierwszym spotkaniu z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. W kontakcie z mniejszościami prezydent podkreślał ważność otwartości i dialogu.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia