Posts tagged "MON"
Gesellschaftliche Stigmatisierung

Gesellschaftliche Stigmatisierung

Anfang dieses Monats haben untergeordnete Stellen des Verteidigungsministeriums staatliche und kommunale Behörden damit beauftragt, Informationen über polnische Staatsbürger mit einer nichtpolnischen Nationalität zu sammeln. In diesem Rahmen werden u.a. Landräte dazu aufgefordert, spätestens bis September dieses Jahres Angaben über sie zu machen, darunter solche über ihre Anzahl und gesellschaftliche Integration, ihren Lebensstandard sowie die wichtigsten...
O mediach, edukacji i inwigilacji

O mediach, edukacji i inwigilacji

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.
Odpowiedź niegodna państwa prawa / Die Antwort war eines Rechtsstaates nicht würdig

Odpowiedź niegodna państwa prawa / Die Antwort war eines Rechtsstaates nicht würdig

Pod koniec maja bieżącego roku w mediach prawicowych i lewicowych dość obszernie relacjonowana była sprawa zbierania informacji o polskich obywatelach innych narodowości. Zgodnie też z wypowiedziami urzędników wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, działając z polecenia Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, przekazał wójtom, burmistrzom i prezydentom miast pismo, które wstrząsnęło środowiskiem mniejszości w Polsce.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia