Posts tagged "Partia"
Partia stała się faktem

Partia stała się faktem

Mniejszość niemiecka otrzymała postanowienie i zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilno Rejestrowy o wpisaniu partii – „REGIONALNA. Mniejszość z większością” do ewidencji, gdzie znajduje się pod numerem 375.
Partia? W razie potrzeby / Partei? Wenn nötig

Partia? W razie potrzeby / Partei? Wenn nötig

W minionych tygodniach bardzo głośno było o tym, że w ordynacji wyborczej pojawią się zapisy uprawniające do startowania w wyborach samorządowych jedynie partii politycznych! Informacja ta wzbudziła w naszych szeregach spore poruszenie, bo mniejszość niemiecka tradycyjnie startuje jako Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. Dlatego zdecydowano się na to, aby przygotować alternatywne rozwiązanie, pozwalające na nasz...

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia