Posts tagged "Poznań"
„Es ist ein großer Reichtum”

„Es ist ein großer Reichtum”

Mit Prof. Dr. habil. Aldona Sopata von der Adam-Mickiewicz-Universität Posen, Leiterin eines Forschungsprojekts über deutsch-polnische Kinderzweisprachigkeit, sprach Anna Durecka
Badają wspólne cierpienia

Badają wspólne cierpienia

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o powojennych komunistycznych obozach, w których osadzano Niemców mieszkających na terenach, które przypadły Polsce po 1945 roku. Rzadziej mówi się o miejscach, w których wspólnie cierpieli Polacy i Niemcy. Pozostałości jednego z takich obozów archeolodzy zbadali ostatnio pod Poznaniem.
Polscy Niemcy też migrowali / Polnische Deutsche haben auch migriert

Polscy Niemcy też migrowali / Polnische Deutsche haben auch migriert

Co mają wspólnego mniejszości i uchodźcy oraz jak rządy Polski i Niemiec radziły sobie w przeszłości z problemem migracji? – odpowiedzi na te pytania 11 i 12 maja szukali naukowcy z całej Polski podczas konferencji „Europa i Polska w dobie migracji”. Sporą część tematyki poświęcono mniejszości niemieckiej w Polsce.
Problemy nie są obce

Problemy nie są obce

To chyba nie przypadek. W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego (21 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wicewojewoda Marlena Maląg w towarzystwie Marii Krupeckiej, pełnomocnika wojewody wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych etnicznych i religijnych, oraz dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Grzegorza Wojtasza podejmowała przedstawicieli stowarzyszeń i związków odrębnych narodowo i etnicznie.
W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

W najnowszym numerze Wochenblatt.pl

Od piątku w kioskach. W najnowszym numerze Wochenblatt.pl takie tematy jak: – Marcin Gambiec – Wywiad na temat nowego klubu mniejszości niemieckiej w radzie miasta Opola.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia