Posts tagged "Prawa mniejszości"
Gemeinsam für mehr Rechte

Gemeinsam für mehr Rechte

  Beim diesjährigen Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Natonalitäten (FUEN) im holländischen Leeuwarden (fries. Ljouwert) wurde neben vielen Beschlüssen und Resolutionen auch ein Pakt verabschiedet, der sich an die Mehrheitsgesellschaften in Europa richtet. Darin appellieren die Minderheiten für Unterstützung bei ihren Forderungen nach mehr Rechten in der Europäischen Union.
O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.  
Abgeordnete unterstützen das Minority-Safepack / Posłowie wspierają Minority Safepack

Abgeordnete unterstützen das Minority-Safepack / Posłowie wspierają Minority Safepack

Auch polnische Politiker unterstützen die Minorty-Safepack-Inititiative. Vergangene Woche haben es im polnischen Parlament symbolisch als erste Tomasz Siemoniak, ehemaliger Verteidigungsminister Polens, Andrzej Halicki, früherer Verwaltungsminister und Robert Tyszkiewicz, langjähriger Sejmabgeordneter der Bügerplattform (PO) getan. Rudolf Urban sprach dazu mit Tomasz Siemoniak  
Dla wszystkich mniejszości

Dla wszystkich mniejszości

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych nie leżą w gestii instytucji Unii Europejskiej, lecz realizowane są przez poszczególne państwa członkowskie. Mimo ratyfikowanych traktatów o ochronie mniejszości i językach mniejszościowych, każde państwo w inny sposób podchodzi do tego tematu. Federalny Związek Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN) chce jednak, aby prawa mniejszości były regulowane na poziomie Brukseli i potrzebuje...

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia