Posts tagged "Projekty"
Rok ciężkiej pracy i nowych doświadczeń / Ein Jahr harter Arbeit und neuer Erfahrungen

Rok ciężkiej pracy i nowych doświadczeń / Ein Jahr harter Arbeit und neuer Erfahrungen

                      Z Bernardem Gaidą, przewodniczącym Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich, rozmawia Krzysztof Świerc.
Koło pełne pomysłów

Koło pełne pomysłów

Najważniejszy jest dobry pomysł, a tych przewodniczącej DFK w Borkach Wielkich, Irenie Szulc, nie brakuje. Jeżeli już, to czasem brakuje środków na realizację tych wszystkich pomysłów. Ale przewodnicząca koła nie zwykła się łatwo poddawać. Dlatego też dom spotkań mniejszości tętni życiem nie tylko od święta.
Impuls do dobrych zmian / „Impuls für gute Veränderungen”

Impuls do dobrych zmian / „Impuls für gute Veränderungen”

W kwietniu rusza program „Ożywienie domów spotkań”. O nowościach w programie z koordynatorką Sybillą Dzumlą rozmawiała Anna Durecka.
Jednak sypną groszem

Jednak sypną groszem

Na początku roku okazało się, że dotacja na działalność organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji okrojona. Dofinansowania nie dostała większość nowych projektów, ale też kilka z powodzeniem organizowanych od lat przez TSKN na Opolszczyźnie, w województwie śląskim, przez BJDM czy VdG.
Kasa na kulturę

Kasa na kulturę

Jeszcze tylko do 1 marca każde koło DFK, zarząd gminny lub powiatowy TSKN mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektów kulturalnych na ten rok do Konsulatu RFN w Opolu. Wnioski należy składać w opolskim biurze TSKN.
Chcemy być obecni wszędzie, gdzie żyją Niemcy/Überall präsent sein, wo Deutsche leben

Chcemy być obecni wszędzie, gdzie żyją Niemcy/Überall präsent sein, wo Deutsche leben

Po jubileuszowym roku 2016 ważnym elementem w działalności Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce będzie kolejny jubileusz, a mianowicie 500-lecie reformacji. Jest to temat, którym VdG zajmie się nie tylko w trakcie realizacji różnych projektów kulturalnych, lecz znajdzie on swoje odzwierciedlenie także w ramach programu konsolidacji domów spotkań.
Jeszcze nie składamy broni

Jeszcze nie składamy broni

Mimo pomniejszonej dotacji na działalność opolskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców mniejszość niemiecka nie zamierza składać broni. – Wsparcia finansowego nie dostała większość z zaproponowanych przez nas nowości, będziemy jednak się odwoływać w tej sprawie. Dotychczas realizowane projekty będziemy natomiast kontynuować również w nowym roku – zapowiada Zuzanna Donath-Kasiura, wicedyrektor biura TSKN.
Projekty będą, ale nie wszystkie

Projekty będą, ale nie wszystkie

Po owocnym roku 2016, kiedy to udało się podjąć kilka nowych inicjatyw, wygląda na to, że DFK Schlesien pod względem kulturalnym w obecnym roku będzie musiało zacisnąć pasa. W związku z tym nie ma pewności, czy wszystkie znane i lubiane inicjatywy będą mogły być kontynuowane.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia