Posts tagged "Rafał Bartek"
Program regionalny, a nie centralny / Regionales Programm, kein zentrales

Program regionalny, a nie centralny / Regionales Programm, kein zentrales

  Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka rozpoczął w miniony wtorek swoją kampanię wyborczą. Na konwencję, która odbyła się w DomEXPO, przybyli nie tylko sami kandydaci na radnych oraz wójtów i burmistrzów, ale także członkowie mniejszości niemieckiej zaangażowani w kampanię wyborczą. Mniejszość do wyborów idzie z hasłem „Opolskie! Wspólna sprawa”.  
So stellt sich die Deutsche Minderheit bei den Kommunalwahlen auf - Pressekonferenz vom 22.08.2018

So stellt sich die Deutsche Minderheit bei den Kommunalwahlen auf – Pressekonferenz vom 22.08.2018

Die Selbstverwaltungswahlen in Polen finden am 21. Oktober statt, wie Premierminister Mateusz Morawiecki in einer Verordnung vor zehn Tagen verlautbaren ließ. Damit fiel der offizielle Startschuss für den Wahlkampf, an dem sich auch die Deutsche Minderheit in der Oppelner Region aktiv beteiligen wird.
O mediach, edukacji i inwigilacji

O mediach, edukacji i inwigilacji

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.
Weg zum Dialog offen?

Weg zum Dialog offen?

Seit März, als bekannt wurde, dass das polnische Bildungsministerium verbieten will, Deutsch zugleich als Minderheits- und Fremdsprache in den Klassen 7 und 8 der Grundschulen zu unterrichten, hat sich die Deutsche Minderheit dafür eingesetzt, dieses geplante Verbot aufzuheben. Einen Teil-Erfolg hat sie nun erreicht.
Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier

Gespräch mit Bundespräsident Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht gerade Polen. Neben einer Konferenz über Polen und Deutschland in Europa, sowie politischen Gesprächen mit Vertretern der Zivilgesellschaft traf sich Steinmeier auch mit der deutschen Minderheit in Polen.  
Großes Theater

Großes Theater

Die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien organisiert seit 1994 den Reziatationswettbewerb „Jugend trägt Gedichte vor”. Dieses Jahr nahmen auf der Schulebene 3000 Schüler teil und auf der Gemeindeebene 809 Schüler aus 179 Schulen der Woiwodschaft Oppeln.
Mniejszość Niemiecka u minister Zalewskiej

Mniejszość Niemiecka u minister Zalewskiej

Od kilku tygodni nie gaśnie sprawa nowej interpretacji Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zakazu łączenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz jako obcego. Mniejszość Niemiecka podkreśla, że podtrzymanie interpretacji może spowodować znaczący krok wstecz w edukacji mniejszości. Wczoraj przedstawiciele mniejszości niemieckiej rozmawiali o tym z minister edukacji Anną Zalewską.  
O Niepodległości i szkolnictwie

O Niepodległości i szkolnictwie

W roku 2018 Polska świetuje jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości, nad którego obchodami czuwa specjalny komitet. W jego skład wchodzą także reprezentanci mniejszości narodowych i etnicznych, w tym szef opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek. Dla niego pobyt w Warszawie był jednak również okazją do dyskusji o oświacie mniejszościowej.
Mord an Dieter Przewdzing bleibt ungelöst. Staatsanwaltschaft gibt auf! / Morderstwo Dietera Przewdzinga nie rozwiązane. Prokuratura odpuszcza!

Mord an Dieter Przewdzing bleibt ungelöst. Staatsanwaltschaft gibt auf! / Morderstwo Dietera Przewdzinga nie rozwiązane. Prokuratura odpuszcza!

Nach vier Jahren Ermittlungen im Mordfall Dieter Przewdzing, des Bürgermeisters der Stadt Deschowitz (Zdzieszowice) in der Oppelner Region, der aus den Reihen der Deutschen Minderheit kandidiert hatte, schließt die Oppelner Staatsanwaltschaft nun die Akten, ohne einen Verdächtigen gefunden zu haben!
O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.  

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia