Posts tagged "Rząd"
O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

O ustawie, szkolnictwie i zmianach personalnych

W środę obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która podjęłą m.in. temat kontrowersyjnej ustawy o IPN oraz kwestię edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto strona mniejszościowa wybrała nowego współprzewodniczącego, którym został przedstawiciel mniejszości ukraińskiej dr Grzegorz Kuprianowicz.  
Sól w oku rządu

Sól w oku rządu

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma być połączone z Miejscem Pamięci Narodowej Westerplatte. Swoje stanowisko straci przy tym założyciel i zarazem dyrektor muzeum Paweł Machcewicz, którego wystawa jest solą w oku PiS.
Z Ryszardem Gallą rozmawiała Marie Baumgarten

Z Ryszardem Gallą rozmawiała Marie Baumgarten

Kiedy jesienią 2015 roku narodowo-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość objęła ster rządu w Warszawie, mniejszość niemiecka w Polsce zaczęła się obawiać, że nadejdą dla niej trudne czasy. Czy obawy te sprawdziły się w 2016 roku? Marie Baumgarten rozmawia o tym z posłem MN Ryszardem Gallą.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia