Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Tuesday, May 24, 2022

Śląsk

„Spełnia się marzenie” / „Ein Traum geht in Erfüllung“

Otwarcia ekspozycji dokonał sekretarz stanu Bawarii ds. socjalnych, Johannes Hintersberger, który zaprosił wszystkich do jej odwiedzenia. Foto: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bawarii

Każdy, kto jeszcze w tym roku pojedzie na urlop do Niemiec, powinien koniecznie włączyć do swojego programu wizytę w tzw. Witrynie Śląskiej (Schlesisches Schaufenster), której otwarcie miało miejsce pod koniec lipca w bawarskim mieście Straubing. Fakt powstania tego muzeum zarządzanego przez Ziomkostwo Ślązaków władze stowarzyszenia określają mianem „spełnienia się pewnego marzenia”.Read More …

Kultura – edukacja – Opole / Kultur – Bildung – Oppeln

Członkowie Bundestagu z przedstawicielami Pro Liberis Silesiae.

W ubiegłym tygodniu do Polski przybyli członkowie podkomisji Bundestagu ds. zagranicznej polityki kulturalno-oświatowej, aby zasięgnąć informacji na temat perspektyw współpracy bilateralnej w kontekście zmiany rządu w Polsce w roku 2015 oraz nadania nowego kierunku polityce kulturalnej kraju. W trakcie wizyty spotkali się też z przedstawicielami mniejszości niemieckiej.Read More …

Dziedziczna wspólnota Ślązaków/Erbgemeinschaft der Schlesier

Rok reformacji na Śląsku będzie połączony z serią wydarzeń

Nabożeństwa, koncerty, wystawy i sztuki teatralne to oprawa obchodów Roku Reformacji przygotowanych przez ewangelicki okręg kościelny Śląskie Górne Łużyce. Specjalna broszura informuje o uroczystościach i imprezach, jakie odbędą się po obu stronach Nysy.Read More …

Akuszerka z Dolnego Śląska

Portret Justiny Siegmundin zamieszczony w jej głównym dziele.
Foto: Rodak/Wikimedia Commons

Przez długie stulecia ginekologia i położnictwo były niemal wyłącznie domeną kobiet i rzadko która kobieta dobrowolnie korzystała z pomocy lekarza podczas rozwiązania ciąży. Dopiero w XVII wieku kobiety zaczęły występować w roli nauczycielek położnictwa i ginekologii, do tego czasu w medycynie dominowali mężczyźni. Jedną z pierwszych takich kobiet była Justina Siegmundin rodem ze Śląska. Read More …

Święta były różnorodne, jak i sami Ślązacy

Joanna Rostropowicz
Foto: Rudolf Smarzły

Dzisiejsze Boże Narodzenie na Śląsku – także w kręgach mniejszości niemieckiej – to czas karpia i opłatka, czas kolęd i pasterki, jednak czy tak było zawsze? Jak święta spędzali nasi pradziadowie na Śląsku pruskim i niemieckim? Z profesor Joanną Rostropowicz, ekspertką w zakresie historii i kultury Śląska, rozmawiał o tym Łukasz Biły.Read More …