Posts tagged "Studia"
Zawód z przyszłością czy bez przyszłości? / (K)ein Beruf mit Zukunft?

Zawód z przyszłością czy bez przyszłości? / (K)ein Beruf mit Zukunft?

Nici z marzeń. Uniwersytet Opolski zamierzał uruchomić w tym semestrze we współpracy z mniejszością niemiecką nowy kierunek studiów – „menedżer kultury mniejszości narodowych”, jednak nie zgłosiła się dostateczna liczba chętnych studentów.
Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Menedżer kultury mniejszości / Kulturmanager für Minderheiten

Począwszy od przyszłego roku akademickiego Uniwersytet Opolski będzie kształcił kulturoznawców mniejszości narodowych. Studenci będą mogli odbywać praktyki w stowarzyszeniach mniejszości niemieckiej.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia