Posts tagged "Szkoły"
O mediach, edukacji i inwigilacji

O mediach, edukacji i inwigilacji

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, której członkowie debatowali m.in. o informacji prasowej na temat zbierania informacji o mniejszościach przez służby wojskowe. Ponadto rozmawiano również o pozycji mniejszości w mediach publicznych oraz o nauczaniu języka mniejszości.
Mniej środków na nauczanie języka niemieckiego / Weniger Geld für Deutschunterricht

Mniej środków na nauczanie języka niemieckiego / Weniger Geld für Deutschunterricht

1 września tego roku weszła w życie reforma oświaty, której najbardziej widocznym efektem jest likwidacja dotychczasowych gimnazjów. Reforma ta ma jednak również wpływ na finansowanie nauki języka mniejszości w polskich szkołach, szczególnie tych najmniejszych.
Język niemiecki ratuje polskie szkoły

Język niemiecki ratuje polskie szkoły

Język niemiecki jako ojczysty odradza się. Już ponad 1500 dzieci w 26 miejscowościach na Warmii i Mazurach uczy się go w szkołach lub przedszkolach.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia