Posts tagged "Tomasz Grzyb"
Traumy wojenne się dziedziczy

Traumy wojenne się dziedziczy

Jak historia oddziałuje na dalsze pokolenia? Z prof. Tomaszem Grzybem, psychologiem społecznym i pracownikiem Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, rozmawiała Manuela Leibig.
Brakuje ludzkiego podejścia

Brakuje ludzkiego podejścia

Z dr. Tomaszem Grzybem, adiunktem w katedrze Psychologii Społecznej wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Rudolf Urban rozmawia o społecznych konsekwencjach planów poszerzenia miasta Opola.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia