Posts tagged "Ukraina"
Empatia każe pomagać

Empatia każe pomagać

Od ponad dekady powiaty doliński na Ukrainie i opolski ściśle z sobą współpracują. U podstaw tych bardzo dobrych relacji leżą wydarzenia po II wojnie światowej, w wyniku których część mieszkańców Niemodlina pochodzi właśnie z powiatu dolińskiego. Lata przyjaźni zaowocowały tym, że przedstawiciele starostwa opolskiego zdążyli wnikliwie przyjrzeć się i przekonać, jakie obok codziennych radości są...
Ukraina – przejmujące wrażenie

Ukraina – przejmujące wrażenie

Z Rafałem Bartkiem, przewodniczącym opolskiego TSKN, rozmawia Krzysztof Świerc.
Opolscy Niemcy modelowym przykładem

Opolscy Niemcy modelowym przykładem

O roli mniejszości dla regionów rozmawiali w ubiegły czwartek studenci, politycy i przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych podczas konferencji Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Wniosek: Mimo konieczności usprawnienia wielu aspektów funkcjonowania mniejszości, zwłaszcza mniejszość niemiecka w Polsce może posłużyć za wzór w kontekście europejskim.

Das Projekt wird unterstützt vom:

ifa mswia