Z Waldemarem Czają, wójtem gminy Zębowice, rozmawia Anna Durecka