Życzenie ludzi

W kilka tygodni po złożeniu przez mniejszość niemiecką z gminy Ozimek wniosku o ustawienie tablic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości, z takim samym wnioskiem wystąpił zarząd DFK w gminie Zawadzkie (Zawadzki) w powiecie strzeleckim (Groß Strehlitz). W obu przypadkach mamy do czynienia z ponowną próbą.   Podczas dorocznych zebrań sprawozdawczo-wyborczych wszystkie trzy koła terenowe w gminie Zawadzkie, tzn. z Kielczy (Keltsch), Żędowic (Sandowitz) i Zawadzkiego, opowiedziały się za wprowadzeniem dwujęzycznych tablic miejscowości. – Ich członkowie stwierdzili, że po upływie kilku lat trzeba podjąć kolejną próbę, bo może tym razem się uda – mówi gminny przewodniczący TSKN Jan Stanek.   Większość za   Stanek, który jest jednocześnie członkiem Rady Miasta Zawadzkie, przedstawił wniosek na marcowym posiedzeniu rady. – Ucieszyłem się, widząc, że wniosek został przyjęty zdecydowaną większością głosów (dziewięć za, trzy przeciw), co otwiera drogę do przeprowadzenia w gminie konsultacji”, uważa Stanek. Konsultacje trzeba będzie w Zawadzkiem przeprowadzić, jako że liczba członków mniejszości niemieckiej w skali całej gminy nie sięga 20% ogółu mieszkańców. Jan Stanek zaproponował, aby mieszkańcy podczas spotkań w poszczególnych miejscowościach głosowali w trybie jawnym za lub przeciw, gdyż taka forma głosowania jest jego zdaniem najprostsza i najtańsza.   O szczegółach przebiegu konsultacji zadecyduje jednak rada miejska. – Przygotowujemy właśnie … Życzenie ludzi weiterlesen