Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

1 procent dla DFK

 

Jak co roku, rozliczając się z fiskusem, można oddać jeden procent swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych, w tym również mniejszość niemiecką. Pieniądze mogą zasilić konta kół DFK, niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich „Miro” czy Niemieckiego Towarzystwa Dobroczynnego. Wystarczy prawidłowo wypełnić PIT.

 

Grafik: SKGD

 

Przede wszystkim w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wypełnić rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisując stosowny numer KRS. W rubryce cel szczegółowy można ponadto wpisać nazwę konkretnego koła DFK lub szkółki „Miro”. Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1% podatku organizacji mniejszości niemieckiej, możesz to zrobić, składając PIT-OP.

 

Urzędy skarbowe przekazują informację do biura zarządu TSKN o łącznej sumie środków, które spłynęły z 1% w okolicach września/października. Wtedy też koła DFK otrzymują informację, czy i ile środków finansowych z 1% otrzymały. Koła DFK muszą wydać te środki finansowe w bieżącym roku kalendarzowym na cele statutowe TSKN (np. projekty kulturalne) i mogą obejmować cały rok kalendarzowy, nie tylko miesiące, po których otrzymało się środki. Rozliczenie z wydatkowania tych środków należy dostarczyć do biura zarządu w Opolu w terminie podanym przez księgowość. Wykaz wszystkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia środków z 1% można znaleźć na stronach internetowych TSKN w województwie opolskim i śląskim.

 

adur

Show More