Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Anmeldungen voll im Gange!

Man braucht heute wohl niemanden mehr davon zu überzeugen, dass gute Kenntnisse in mehreren Sprachen für jeden jungen Menschen, der in den Arbeitsmarkt eintritt, von großem Vorteil sind. Eine der besten Möglichkeiten, die deutsche Sprache auf höchstem Niveau zu beherrschen – eine Voraussetzung für den beruflichen Erfolg – ist zweifellos ein Germanistikstudium an der Universität Oppeln. Dieses wird als dreijähriger Bachelor- und zweijähriger Master-Abschluss angeboten.

 

 

Absolventen der Germanistik müssen nicht nur als Lehrer arbeiten
Foto: IFG

 

 

Polska wersja poniżej

 

Im Rahmen des Bachelor-Studiengangs Germanistik haben die Studierenden die Möglichkeit, aus drei Spezialisierungsmodulen, die einen den aktuellen Erwartungen des Arbeitsmarktes entsprechenden Kompetenzerwerb gewährleisten, zu wählen. „Das Modul ,Translatorik’ bereitet die Absolventen auf den Beruf des Übersetzers vor, das Modul ,Deutsch in Recht und Wirtschaft’ ermöglicht es ihnen, praktische Kenntnisse der deutschen Rechts- und Wirtschaftssprache und Grundkenntnisse der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften zu erwerben, was in der Wirtschaft sehr geschätzt wird, und das Modul ,Deutschdidaktik’ richtet sich vor allem an zukünftige Lehrerinnen und Lehrer“, sagt Prof. Dr. Daniel Pelka.

 

Im Rahmen des zweijährigen Masterstudiengangs Germanistik-Lehramt erlangen die Studierenden die Befugnis, an allen Schultypen Deutsch zu unterrichten. Innerhalb des zweiten Studienganges (Germanistik) wählen sie indes je nach ihren Interessen und Berufsplänen eines der Spezialisierungsmodule. „Das Modul ,Fachsprachen, Medien, Kommunikation‘ bereitet die Studierenden auf ihre berufliche Rolle im Wirtschafts- und Medienraum vor, und das Modul ‘Linguistik, Translatorik, interkulturelle Kommunikation’ ermöglicht u.a. den Erwerb von übersetzerischen Fähigkeiten und Erfahrungen. Da bereits nach dem Bachelor-Abschluss viele Stellenangebote auf die Absolventen warten, werden die Lehrveranstaltungen im Masterstudium entsprechend den Erwartungen der Absolventen des Erststudiums flexibel geplant, ab dem neuen Studienjahr für Fakultäten, die nicht auf das Lehramt vorbereiten, auch nur noch am Nachmittag“, so Prof. Pelka.

 

Den Oppelner Germanistik-Studierenden steht eine gut ausgestattete Bibliothek zur Verfügung, sie nehmen an zahlreichen Schulungen, wissenschaftlichen Projekten, Auslands-Studienaufenthalten sowie Praktika in Bildungseinrichtungen und Unternehmen teil. Das Studium eröffnet daher breite berufliche Perspektiven. Es ermöglicht ein Arbeiten in Bildung, Unternehmen, Verlagen, Zeitschriftenredaktionen, Kultureinrichtungen, Forschungszentren und im Dienstleistungssektor, wo fortgeschrittene Kenntnisse der deutschen Sprache und Kultur der deutschsprachigen Länder erforderlich sind.

 

Mehr zum Thema Aufnahme in die Germanistik-Studiengänge unter https://rekrutacja.uni.opole.pl.

 

Felicja Księżyk

 

Opole: Co studiować? Może germanistykę na Uniwersytecie Opolskim

 

Trwają zapisy na studia!

 

Nikogo chyba nie trzeba dzisiaj już przekonywać, że dobra znajomość kilku języków stanowi poważny atut każdego młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy. Niewątpliwie jedną z najlepszych dróg do opanowania języka niemieckiego na najwyższym poziomie, warunkującym sukces zawodowy, są studia germanistyczne na Uniwersytecie Opolskim, oferowane jako trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie studia magisterskie.

 

W ramach studiów licencjackich na kierunku filologia germańska studenci mają możliwość dokonania wyboru spośród trzech modułów specjalizacyjnych, gwarantujących zdobycie kompetencji zgodnych z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy. – Moduł „Translatoryka” przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza, moduł „Język niemiecki w prawie i gospodarce” umożliwia zdobycie cenionej w sektorze biznesowym praktycznej znajomości niemieckiego języka prawniczego i ekonomicznego oraz podstawowej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, a moduł dydaktyczny kierowany jest głównie do przyszłych adeptów zawodu nauczyciela – mówi prof. Maria Katarzyna Lasatowicz.

 

W trakcie dwuletnich studiów magisterskich w ramach kierunku nauczycielskiego studenci uzyskują uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół. W obrębie drugiego kierunku germanistycznego w zależności od swych zainteresowań i planów zawodowych wybierają natomiast jeden z modułów specjalizacyjnych. – Moduł „Języki specjalistyczne, media, komunikacja” przygotowuje do pełnienia ról zawodowych w gospodarce i przestrzeni medialnej, a moduł „Lingwistyka, translatoryka, komunikacja interkulturowa” umożliwia m.in. zdobycie umiejętności i doświadczenia translatorskiego. Z racji tego, że już po ukończeniu studiów licencjackich na absolwentów czeka sporo ofert pracy, w odpowiedzi na oczekiwania absolwentów studiów I stopnia, zajęcia na studiach magisterskich planowane są elastycznie, a od nowego roku akademickiego dla kierunków nienauczycielskich także wyłącznie w godzinach popołudniowych – mówi prof. Lasatowicz.

 

Studenci opolskiej germanistyki mają do dyspozycji bogato wyposażoną bibliotekę, uczestniczą w licznych szkoleniach, projektach naukowych, zagranicznych wyjazdach studyjnych i praktykach w placówkach oświatowych i przedsiębiorstwach. Studia te otwierają zatem szerokie perspektywy zawodowe. Pozwalają na podjęcie pracy w szkolnictwie, w przedsiębiorstwach, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych, ośrodkach badawczych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych.

 

Więcej na temat rekrutacji na kierunki germanistyczne pod: https://rekrutacja.uni.opole.pl.

 

Felicja Księżyk, Daniela Pelka

Show More