Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Apel do wyborców / Appell an die Wähler

Na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce wystosował apel do wyborców.

 

Deutsche Version unten

 

W apelu członkowie zarządu Związku, podobnie jak czynili to przed pierwszą turą wyborów, nie udzielają poparcia konkretnemu kandydatowi na urząd Prezydenta RP. Wskazują jednak na ważne z punktu widzenia mniejszości wartości, którymi przyszła głowa państwa powinna kierować się sprawując swój urząd.

 

Do takich wartości mniejszość niemiecka zalicza obok poszanowania i wspierania mniejszości narodowych i etnicznych również działalność na rzecz silnej w wspólnej Europy oraz podnoszenia rangi stosunków polsko-niemieckich. Nie mniej ważną jest, zdaniem członków zarządu ZNSSK praworządność oraz niezależna pozycja sądownictwa.

 

Całość apelu tutaj:

 


 

Wenige Tage vor der Stichwahl für das Präsidentenamt richtet der Vorstand des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen einen Appell an die Wähler.

 

Darin geben die Vorstandsmitglieder des Verbandes, ähnlich wie schon beim ersten Wahlgang, keine Unterstützung einem konkreten Kandidaten für das Präsidentenamt. Sie unterstreichen aber Werte, an denen sich das zukünftige Staatsoberhaupt orientieren sollte und die für die Minderheit von Bedeutung sind.

 

Zu solchen Werten zählt die deutsche Minderheit neben der Achtung und Unterstützung der nationalen und ethnischen Minderheiten auch das Eintreten für ein starkes und vereintes Europa sowie für die Intensivierung der deutsch-polnischen Beziehungen. Nicht weniger wichtig aus Sicht der Vorstandsmitglieder des VdG ist die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Gerichte.

 

Den ganen Appell lesen Sie hier:

 

ru

Show More