Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Appell um Zusammenarbeit / Apel o współpracę

Foto: flickr.com; Foto (fragment): Senat RP; CC BY-NC-ND 2.0

 

Der Verband deutscher Gesellschaften richtete einen Appell an die Regierungen Polens und Deutschlands sowie Regional- und Lokalverwaltungen. Ziel ist es eine Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Kampf gegen das Coronavirus zu beginnen.

 

Hilfe im Kampf gegen die Coronapandemie bot Polen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Schreiben an Präsident Andrzej Duda an. Die polnische Regierung, anders als Regional- und Lokalverwaltungen im Land, nahmen bislang keine Gespräche über eine mögliche Unterstützung von Deutschland auf. Daher betonte der VdG in seinem Appell die bilaterale Zusammenarbeit, die im Freundschaftsvertrag von 1991 festgeschrieben wurde. „Vor fast 30 Jahren wurde darin niedergeschrieben, dass beide Staaten „ihre Kräfte dafür einsetzen, den Wunsch ihrer beiden Völker nach dauerhafter Verständigung und Versöhnung in die Tat umzusetzen“ und „die Grenzen ihren trennenden Charakter auch dadurch verlieren, dass wirtschaftliche und soziale Unterschiede überwunden werden“. Angesichts der aktuelle Lage sollte erinnert werden, dass beide Vertragspartner festgeschrieben haben, „den Menschen mit seiner Würde und mit seinen Rechten(…) in den Mittelpunkt der Politik“ zu stellen“, lesen wir im Appell, der vom Präsidenten des VdG Bernard Gaida unterzeichnet wurde.

 

Der Verband deutscher Gesellschaften richtet seinen Appell aber auch an die Regionalverwaltungen, die in vielen Fällen seit Jahren auf unterschiedlichen Ebenen eine gute Zusammenarbeit pflegen. Die deutsche medizinische Hilfe wäre dabei ein weiterer Schritt zur Vertiefung der Kontakte. „Gute Nachbarschaft und Freundschaft verpflichten dazu in Krisensituationen mögliche Vorbehalte, ungesunde Ambitionen und politisches Kalkül auf die Seite zu stellen, dafür übergeordneten Werten wie dem Retten von Menschenleben Platz zu schaffen“, schließt Bernard Gaida seinen Appell.

 

Den gesamten Wortlaut finden Sie HIER

 


 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń wystosował dziś apel do rządów Polski i Niemiec oraz do włądz regionalnych i lokalnych. Celem jest nawiązanie współpracy między oboma krajami w walce z koronawirusem.

 

Pomoc w zwalczaniu epidemii koronawirusa zaproponował Polsce prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Polskie władze do dziś jednak, inaczej niż samorządy, nie podjęły rozmowy na temat możliwości wsparcia przez Niemcy. Dlatego ZNSSK w swoim apelu podniosło kwestie współpracy bilateralnej, która została zapisana w traktacie dobrosąsiedzkim  1991 r. „Niemal 30 lat temu zapisano w nim, że obydwa kraje „ dołożą starań, aby urzeczywistnić pragnienie obu Narodów osiągnięcia trwałego porozumienia i pojednania” a  „granice utracą dzielący charakter, również w wyniku przezwyciężenia różnic gospodarczych i społecznych”. Z punktu widzenia aktualnej sytuacji przypomnieć należy, że umawiające się strony zapisały, iż „stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami””, czytamy w apelu podpisanym przez przewodniczącego ZNSSK Bernarda Gaidę.

 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń swój apel kieruje przy tym nie tylko do władz państwowych ale i regionalnych, które w wielu przypadkach od lat pielęgnują dobrą współpracę na wielu obszarach, niemiecka pomoc w zakresie opieki medycznej byłaby przy tym kolejnym krokiem w zacieśnianiu kontaktów. „Dobre sąsiedztwo i przyjaźń zobowiązują, aby w sytuacji kryzysowej zawiesić ewentualne uprzedzenia, niezdrowe ambicje i polityczne kalkulacje na rzecz nadrzędnej  wartości jaką jest ratowanie ludzkiego życia”, kończy Bernard Gaida.

 

Całość apelu znajdą Państwo tutaj.

Show More