Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Außergewöhnliches Gremium in der Welt / Wyjątkowy organ w skali światowej (+Video)

[responsivevoice_button voice='Deutsch Female' buttontext='Den Inhalt anhören']
Innenminister Mariusz Kamiński
Foto: MSWiA/twitter.com

 

Gestern fand die Festsitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Regierung und der nationalen und ethnischen Minderheiten aus Anlass seines 15. Bestehensjubiläum statt. Neben Ansprachen u.a. des Innenministers und der Übergabe von Gratulationsschreiben fielen auch Worte über nötige Änderungen.

 

Wersja polska poniżej

 

„Über die Jahre wurde der Ausschuss zu einem wichtigen Ort des Dialogs zwischen den Vertretern des polnischen Staates und Bürgern, die alle im Land lebenden nationalen und ethnischen Minderheiten vertreten“, sagte Innenminister Mariusz Kamiński und fügte hinzu:

 

„Als Innen- und Verwaltungsminister will ich Ihnen versichern, dass das Recht auf freie Entfaltung der eigenen nationalen, kulturellen der religiösen Identität ein fundamentales und unerschütterliches Recht ist“.

 

Ausschuss hat die Prüfung bestanden

 

Staatssekretär Błażej Poboży
Foto: B. Gaida/facebook.com

 

Über die Tätigkeit des Ausschusses selbst sprach während der Jubiläumsveranstaltung der Staatssekretär im Innenministerium Błażej Poboży, der direkt für die nationalen und ethnischen Minderheiten zuständig ist und damit zusammen mit einem Vertreter der Minderheiten das Amt des Co-Vorsitzenden des Ausschusses bekleidet. „Ich denke, der Ausschuss hat dir Prüfung bestanden. Ich möchte an dieser Stelle sowohl den heutigen als auch allen früheren Mitgliedern danken“, sagte Błażej Poboży und meinte, Polen sei immer in der Avantgarde der Lösungen, Ideen und Instrumente gewesen, die die kulturelle und historische Verschiedenheit dieses wichtigen Teils der polnischen Gesellschaft gepflegt habe.

Ähnlich äußerte sich auch Grzegorz Kuprianowicz, Co-Vorsitzender des Ausschusses vonseiten der Minderheiten und Vertreter der ukrainischen Volksgruppe. Er sagte, die Formel des Ausschusses ist ein originaler polnischer Beitrag zum internationalen System des Schutzes der Minderheitenrechte.

 

„Der Ausschuss ist nämlich ein außergewöhnliches Gremium in der Welt, denn seine gleichberechtigten Mitglieder sind sowohl Vertreter der Minderheiten als auch der Regierung“

 

, sagte Kuprianowicz.

 

Nötige Änderungen

Gleichzeitig unterstrich der Vertreter der Minderheiten, dass nach 15 Jahren Änderungen im Ausschuss selbst nötig seien, damit dessen Mitglieder ihre Aufgaben besser erfüllen können. Weitaus wichtiger aber sind die zu realisierenden Herausforderungen. „Das Bildungssystem der Minderheiten muss modifiziert werden, wo der Rang des Minderheitenunterrichts erhöht und die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vollständiger realisiert werden muss. Neue Lösungen sind nötig bei der politischen Teilhabe der Minderheiten, bei der Geschichtsaufarbeitung oder dem Zugang der Minderheiten zu Medien“, zählte Grzegorz Kuprianowicz auf.

 

Mehr zur Bilanz der letzten 15 Jahren des Gemeinsamen Ausschusses lesen Sie HIER

 

v.l.: Grzegorz Kuprianowicz, Rafał Bartek und Bernard Gaida
Foto: B. Gaida/facebook.com

 

Aus Anlass des Jubiläums erhielten die Mitglieder des Ausschusses Gratulationsschreiben, darunter auch die Vertreter der deutschen Minderheiten: Bernard Gaida und Rafał Bartek, der von Anfang an Mitglied des Ausschusses ist.

 


 

Innenminister Mariusz Kamiński
Foto: MSWiA/twitter.com

 

Wczoraj odbyło się uroczyste posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z okazji powołania jej do życia 15 lat temu. Obok wystąpień m.in. ministra spraw wewnętrznych oraz przekazania listów gratulacyjnych padły także słowa o potrzebie zmian.

 

–  Przez lata komisja stała się ważnym miejscem dialogu między przedstawicielami państwa polskiego a obywatelami reprezentującymi wszystkie zamieszkujące nasz kraj mniejszości narodowe i etniczne – powiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i dodał:

 

– Jako minister spraw wewnętrznych i administracji chcę Państwa zapewnić, że prawo do swobodnego kultywowania swojej tożsamości narodowej, kulturowej, czy religijnej, jest prawem nienaruszalnym i fundamentalnym.

 

 

Komisja zdała egzamin

O samej działalności komisji podczas uroczystości jubileuszowych wypowiedział się natomiast sekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za mniejszości narodowe i etniczne i tym samym piastuje wraz z przedstawicielem mniejszości stanowisko współprzewodniczącego Komisji. –  Myślę, że Komisja zdała egzamin. Chciałbym w tym miejscu podziękować zarówno obecnym członkom, ale także wszystkim, którzy w przeszłości w niej zasiadali – powiedział Błażej Poboży i wskazał, że Polska zawsze była w awangardzie rozwiązań, pomysłów i narzędzi, które pielęgnowały odrębność kulturową i historyczną tej ważnej części polskiego społeczeństwa.

W podobnym tonie wypowiadał się również Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji z ramienia mniejszości i reprezentant społeczności ukraińskiej, mówiąc, że formuła komisji jest oryginalnym polskim wkładem w międzynarodowy system ochrony praw mniejszości.

 

– Jest bowiem Komisja Wspólna organem wyjątkowym w skali światowej, gdyż zasiadają w niej na równych prawach przedstawiciele mniejszości oraz rządu

 

– powiedział Kuprianowicz.

 

Potrzebne zmiany

Jednocześnie przedstawiciel strony mniejszościowej podkreślił, iż po 15 latach potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu samej Komisji, aby jej członkowie w pełni mogli wykonywać swoje zadania. O wiele ważniejszym jednak jest, aby najpilniejsze wyzwania były realizowane. – Modyfikacji wymaga system oświaty mniejszości, gdzie potrzebne jest podniesienie rangi przedmiotów mniejszościowych i pełniejsza realizacja zapisów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Nowe rozwiązania potrzebne są w kwestii partycypacji politycznej mniejszości, pamięci historycznej czy obecności mniejszości w mediach – wyliczał Grzegorz Kuprianowicz.

 

O bilansie prac Komisji Wspólnej piszemy TUTAJ.

 

Z okazji jubileuszu komisji jej członkowie otrzymali również listy gratulacyjne, wśród nich także przedstawiciele mniejszości niemieckiej Bernard Gaida oraz Rafał Bartek, który jest członkiem Komisji od momentu jej powstania.

 

Rudolf Urban

Show More