Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Brakuje fachowych kadr

Ryszard Karolkiewicz. Foto: Uwe Hahnkamp.

18 i 19 marca w Mrągowie odbyło się zorganizowane przez Ziomkostwo Prus Wschodnich posiedzenie robocze z udziałem przewodniczących i delegatów stowarzyszeń działających na południu b. Prus Wschodnich. W centrum uwagi znalazł się język niemiecki jako język mniejszości narodowej w Polsce oraz województwie warmińsko-mazurskim.

 

Zachowanie języka to temat kluczowy dla mniejszości niemieckiej, gdyż wiąże się on zarazem z potrzebą przekazania kolejnym pokoleniom wiedzy o niemieckiej kulturze i historii. Dlatego też władze Ziomkostwa Prus Wschodnich zaprosiło konsultanta ds. oświaty z ramienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Ryszarda Karolkiewicza, który objaśnił, w jaki sposób odbywa się wprowadzanie w szkołach języka niemieckiego jako języka mniejszości: – Najpierw rodzice kierują wnioski do dyrektora szkoły, który w przypadku złożenia co najmniej siedmiu wniosków uwzględnia w rozkładzie zajęć nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości, a następnie nauczyciele dobierają odpowiednie podręczniki.

 

Dla dzieci oznacza to trzy dodatkowe lekcje niemieckiego tygodniowo oraz naukę czterech przedmiotów w dwóch językach. – Określenie „w dwóch językach” oznacza, że część lekcji odbywa się po niemiecku, a część po polsku – wyjaśnia Karolkiewicz i dodaje, że teoretycznie można byłoby nawet przekazywać uczniom cały materiał szkolny w języku niemieckim, jednak brakuje fachowych kadr, by to zrobić.

 

Niestety panuje nie tylko deficyt wykwalifikowanych kadr nauczycielskich, lecz także odpowiednich materiałów dydaktycznych – uważa nauczycielka języka niemieckiego Sabina Wylengowska, która reprezentuje mniejszość niemiecką z powiatu nidzickiego. Jak podkreśla, pojawił się wprawdzie podręcznik „Niko”, ale jest to zbyt mało. Jej zdaniem wiele zależy od zaangażowania samych nauczycieli. Z kolei Jolanta Przybysz, która uczy w Mikołajkach dzieci z klas I–III, poinformowała, że wiele treści edukacyjnych przekazuje w bardzo praktyczny sposób, organizując wyjazdy do wschodniopruskich dworów i posiadłości oraz prowadząc zajęcia poświęcone lokalnej historii.

 

 

Uwe Hahnkamp

Show More