Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Chcemy być obecni wszędzie, gdzie żyją Niemcy/Überall präsent sein, wo Deutsche leben

W 2017 roku kontynuowane będą dwa największe programy VdG: niemieckie kursy sobotnie i konsolidacja domów spotkań.

Po jubileuszowym roku 2016 ważnym elementem w działalności Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce będzie kolejny jubileusz, a mianowicie 500-lecie reformacji. Jest to temat, którym VdG zajmie się nie tylko w trakcie realizacji różnych projektów kulturalnych, lecz znajdzie on swoje odzwierciedlenie także w ramach programu konsolidacji domów spotkań.

 

– Nie mamy jeszcze niestety pewności, jak będzie ostatecznie wyglądała kwestia finansowania naszych projektów ze strony polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stąd na obecnym etapie możemy jedynie snuć plany natury ogólnej. Wiadomo natomiast, że podczas różnych imprez, jakie będziemy organizować, będzie poruszany temat 500-lecia reformacji – mówi Monika Wittek, specjalista ds. kultury w VdG.

 

Nikt nie będzie pominięty

 

Wspólnie z polsko-niemiecką Biblioteką im. Eichendorffa VdG zamierza kontynuować cykl wykładów zapoczątkowany w ubiegłym roku. – Niebawem spotkam się z ks. Peterem Tarlinskim, aby omówić jego propozycje tematyczne, z których razem coś wybierzemy – mówi Monika Wittek. Tradycyjnie VdG zorganizuje też dwa spotkania poza Opolem: – W ubiegłym roku byliśmy w Pile i Olsztynie, a w tym roku możliwe, że pojedziemy do Kłodzka lub Koszalina. To jeszcze omówimy. W każdym razie zależy nam na tym, aby od czasu do czasu odwiedzać wszystkie organizacje, które są członkami związku. Jako VdG chcemy być na miejscu także dlatego, aby żadna z niemieckich organizacji nie czuła się pominięta – mówi Monika Wittek. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się też kolejna dwudniowa konferencja naukowa, tym razem prawdopodobnie we Wrocławiu, której organizatorem będzie VdG. Znamy już także temat spotkania – jest nim 500-lecie reformacji. W programie kulturalnym VdG są też tradycyjnie koncerty.

 

Nieznana historia

 

W 2017 roku kontynuowane będą również dwa największe programy VdG: niemieckie kursy sobotnie oraz konsolidacja domów spotkań. O ile jednak niewiele wiadomo w kwestii finansowania i innych szczegółów pierwszego z tych projektów, to na temat drugiego konkretne informacje ma Sybilla Dzumla, koordynator „konsolidacji”: – Również my chcielibyśmy obrać temat 500-lecia reformacji za nasz temat przewodni i motywować do realizowania projektów z zakresu historii ewangelicyzmu. Dlatego nasze seminarium wprowadzające zaplanowane na początek kwietnia odbędzie się tym razem w Świdnicy, gdyż znajduje się tam Kościół Pokoju. Zaprezentujemy tam także modelowy projekt, na którym będą się mogły opierać osoby sprawujące pieczę nad poszczególnymi projektami. Chodzi o tematykę z dziedziny historii Niemiec, jak dotąd stosunkowo mało znaną – mówi Sybilla Dzumla.

 

Anna Durecka

 

***

 

Überall präsent sein, wo Deutsche leben

 

Die Kulturtätigkeit des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen wird nach dem Jubiläumsjahr 2016 ein weiteres Jubiläum im Fokus haben: 500 Jahre Reformation. Das Thema wird nicht nur während der verschiedenen Kulturprojekte in Angriff genommen, sondern wird sich auch im Programm „Konsolidierung der Begegnunstätten” widerspiegeln.

 

„Wir sind leider noch nicht sicher, wie letztendlich die Finanzierung unserer Projekte seitens des polnischen Innenministerums aussehen wird, von daher können wir derzeit nur allgemein Pläne schmieden. Dass 500 Jahre Reformation während verschiedener Veranstaltungen bei uns thematisiert wird, das steht allerdings fest”, sagt Monika Wittek, VdG-Kulturspezialistin.

 

Keiner wird übersehen

 

Gemeinsam mit der deutsch-polnischen Eichendorff-Bibliothek will der VdG die Vortragsreihe aus diesem Jahr fortsetzen. „Ich werde mich noch mit Pfarrer Dr. Peter Tarlinski treffen, um seine Themenvorschläge zu besprechen, damit wir zusammen was auswählen”, sagt Monika Wittek. Zwei Treffen wird der VdG traditionsgemäss auch außerhalb Oppelns veranstalten „Letztes Jahr waren wir in Schneidemühl und Allenstein, dieses Jahr fahren wir vielleicht nach Glatz oder Köslin. Das wird noch besprochen. Auf jeden Fal ist es uns ein Anliegen, alle unsere Mitgliedsorganisationen von Zeit zu Zeit zu besuchen. Wir wollen als VdG auch vor Ort präsent sein, damit sich auch jede deutsche Organisation nicht übersehen fühlt”, sagt Monika Wittek. Ende Mai Anfang Juni soll auch wieder eine zweitägige wissenschaftliche Konferenz, diesmal wahrscheinlich im Breslau, vom VdG veranstaltet werden. Das Thema steht auch schon fest: 500 Jahre Reformation. Auf dem Kulturprogramm des VdG stehen auch wieder Konzerte.

 

Unbekannte Geschichte

 

Auch die zwei größten Programme des VdG: deutsche Samstagskurse und Konsolidierung der Begegnungsstätten werden 2017 fortgesetzt. Während aber zu der Finanzierung und anderen Einzelheiten des ersten noch weniger bekannt ist, weiß Sybilla Dzumla, Koordinatorin der Konsolidierung schon Konkretes. „Auch wir möchten das Thema 500 Jahre Reformation als unser Leitthema wählen und zu Geschichteprojekten im Bereich Protestantismus motivieren. Deswegen findet unser Einführungsseminar Anfang April diesmal in Schweidnitz statt, weil sich dort die Friedenskirche befindet. Dort führen wir auch ein Modelprojekt vor, an dem sich die Projektbetreuer orientieren können. Es ist eine Themenbereich aus der deutschen Geschichte, in Polen noch relativ unbekannt”, sagt Sybilla Dzumla.

 

Anna Durecka

Show More