Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Der BJDM wirbt für die Minority SafePack Initiative

Es lohnt sich, die Europäische Bürgerinitiative zu unterzeichnen. Da ist sich auch der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit sicher. Am Mittwoch, dem 21. Februar, veranstaltete der BJDM einen Flashmob auf dem Rynek in Oppeln, um zu werben und zu überzeugen.

Mitglieder des BJDM, Vertreter des HDPZ und des ifa warben am Oppelner Ring für das Minoritz Safepack
Foto: BJDM

 

 

 

Bisher waren die Mitglieder der BDJM-Ortsgruppen vor allem für die DFK’s von Tür zu Tür unterwegs und sammeln Unterschriften. Mit Tablets und ausgedruckten Listen ausgestattet ging es dieses Mal für die Jugend in Richtung des Oppelner Rathauses. Ziel war es, die Bewohner Oppelns und auch andere zufällig vorbeikommende Personen auf die Minority SafePack Initiative aufmerksam zu machen.

 

 

Der BJDM setzte dabei auf selbstgebastelte bunte Werbematerialien wie z.B. Blumen, Postkarten und Flyer. All diese waren zudem speziell für diese Aktion mit QR-Codes versehen, damit auch Personen, die in Eile waren, später noch online unterzeichnen können.

 

 

Wichtig war dem BJDM die direkte Ansprache. „Es gibt gute Argumente, dass es sich auch für die Mehrheitsgesellschaft lohnt, mitzumachen. Die MSPI unterstützt ja nicht nur die Deutschen in Polen, sondern auch andere Minderheiten im Lande oder z.B. die polnische Minderheit in Litauen,“ so Dominik Duda, ifa-Kulturmanager beim BJDM.

 

 

Mit Fritz, dem Maskottchen des BJDM im Gepäck sowie in den Sprachen Polnisch, Deutsch und Englisch informierten Vertreter der Jugend, des ifa und des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit auch Personen, die sich bisher kaum oder gar nicht mit der Minderheitenthematik auseinandersetzten.

 

 

Es ist auch toll, dass wir es geschafft haben, die Jugend aus den Parteien Nowoczesna und Razem hier zu haben. Sie unterstützen die MSPI und werden die Initiative auch in ihren Reihen weiterverbreiten. Da kommen noch Unterschriften zusammen,“ so die Vorsitzende Katrin Koschny.

 

 

Der für letzten Montag geplante Flashmob in Breslau, der mit der DSKG geplant wurde, wurde aufgrund der hohen Minusgrade abgesagt und wird wahrscheinlich Mitte März nachgeholt. Dann geht es in den Endspurt.

 

 

Dominik Duda

 

 

 

BJDM promuje inicjatywę Minority SafePack

 

Warto złożyć swój podpis pod Europejską Inicjatywą Społeczną. Co do tego nie ma wątpliwości także Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, który w środę 21 lutego zorganizował na Rynku w Opolu tzw. flash mob, by promować i przekonywać.

 

 

Jak dotąd członkowie grup terenowych BDJM chodzą głównie od drzwi do drzwi, zbierając podpisy w imieniu poszczególnych kół DFK. Wyposażeni w tablety i wydrukowane listy, tym razem młodzi udali się w kierunku opolskiego ratusza. Celem akcji było zainteresowanie mieszkańców Opola, a także innych przypadkowych przechodniów inicjatywą Minority SafePack.

BJDM postawił przy tym na samodzielnie wykonane barwne materiały reklamowe, jak np. kwiaty, pocztówki, ulotki. Wszystkie one były specjalnie na potrzeby akcji opatrzone kodem QR, aby umożliwić późniejsze złożenie podpisu w internecie osobom, którym się śpieszyło.

Przedstawicielom BJDM zależało na bezpośrednim dotarciu do ludzi. – Są dobre argumenty przemawiające za tym, że i z punktu widzenia większości społeczeństwa warto jest wziąć udział w inicjatywie MSP, która z założenia zapewni wsparcie nie tylko Niemcom w Polsce, lecz także innym mniejszościom żyjącym w kraju czy też np. polskiej mniejszości na Litwie – mówi Dominik Duda, menedżer ds. kultury oddelegowany do BJDM z ramienia Instytutu Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (IfA).

W towarzystwie Fritza, czyli maskotki BJDM, przedstawiciele BJDM, IfA oraz Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej informowali w językach polskim, niemieckim i angielskim także osoby, które dotychczas w bardzo niewielkim stopniu lub w ogóle nie zajmowały się tematyką mniejszości narodowych i etnicznych.

Fajne jest też to, że udało nam się ściągnąć także młodzież z partii Nowoczesna i Razem. Oni popierają inicjatywę MSP, którą będą też propagować w swoich szeregach. W ten sposób zbierze się więcej podpisów – mówi przewodnicząca BJDM Katrin Koschny.

Akcja flash mob zaplanowana na ubiegły poniedziałek we Wrocławiu wspólnie z miejscowym NTKS została odwołana ze względu na bardzo niskie temperatury i zostanie przeprowadzona prawdopodobnie w połowie marca. Potem będzie finisz.

Dominik Duda

Show More