Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Deutschprüfung? Kein Problem!

Mit der „Deutsch-AG“ will der Dachverband der Deutschen Minderheit in Polen (VdG) ab dem kommenden Schuljahr ein zusätzliches Deutschangebot schaffen. Darüber sprach Marie Baumgarten mit der VdG-Projektkoordinatorin Sybilla Dzumla.

 

 

Sybilla Dzumla
Foto: Marie Baumgarten

 

 

 

Polska wersja poniżej

 

Frau Dzumla, derzeit sieht es so aus, als könnte das neue Schuljahr am 1. September wie gewohnt starten. Damit auch das neue Deutsch-Angebot. Über wie viele Zusatzstunden Deutsch in der Woche sprechen wir?

 

Es geht um zwei zusätzliche Stunden für die Schüler der siebten und der achten Klasse, die bisher Deutsch als Minderheitensprache gelernt haben und nun Deutsch als Fremdsprache lernen. Deutsch als Fremdsprache umfasst zwei Wochenstunden, Deutsch als Minderheitensprache drei. In der Vergangenheit konnten Schüler nach der Grundschule die Fächer Deutsch als Minderheitensprache sowie Deutsch als Fremdsprache gleichzeitig lernen. Das ist nun nicht mehr möglich, die Deutsch-AG will versuchen, dieses Manko auszugleichen. Die Deutsch-AG beinhaltet Übungen in Grammatik und Lexik (Wortschatz) sowie Landeskunde.

 

 

Ist das Angebot kostenpflichtig?

Eine gute Nachricht für alle Deutschlerner: Die Deutsch-AG ist kostenfrei.

 

 

Bieten alle Schulen in ganz Polen die zusätzlichen Deutsch-Stunden an?

Das ist unser Ziel für alle Schulen, die bisher Deutsch als Minderheitensprache in den Regionen, wo die Minderheit lebt, angeboten haben. Das ist wichtig, denn die Deutsch-AG ist kein Sprachkurs für Anfänger. Die Schüler müssen bereits solide Deutschkenntnisse mitbringen.

 

 

Es handelt sich um ein freiwilliges Zusatz-Angebot. Die Schüler der siebten und achten Klasse, Kinder im Alter von rund 14 Jahren, haben vielleicht anderes im Kopf als Deutsch pauken, dann, wenn die Freunde schon frei haben. Wie können Eltern ihre Kinder dazu motivieren?

 

Wir wissen, dass viele Eltern ihre Kinder zum privaten Nachhilfeunterricht schicken, gerade vor den Prüfungen in der achten Klasse. Man kann es so sehen: Mit der Deutsch-AG können sie sich die Privatstunden sparen. Ein weiterer Bonus: Die Schüler müssen dafür nicht woanders hinfahren. Unsere Lehrer kommen zu ihnen in die Schule. Also sehr bequem. Das sollte auch die Schüler überzeugen.

 

 

Und wir können nochmal betonen: Das Angebot ist kostenfrei. Bis wann und wie kann man sich dafür anmelden?

Eine Anmeldung ist bis Mitte Juli möglich. Der klassische Weg geht über die Schulen, sie melden die Kinder an. Manchmal sind es aber auch die Eltern, die sich zusammenschließen und auf die Schulen zugehen und auf Angebote wie die Deutsch-AG aufmerksam machen. Also nur Mut, ich möchte alle Interessierten dazu ermuntern, sich anzumelden.

 

Mehr Informationen zur Deutsch-AG sowie das Anmeldeformular ist im Internet zu finden unter www.vdg.pl


 

 

Egzamin z niemieckiego? Nie ma problemu!

 

Począwszy od przyszłego roku szkolnego, naczelna organizacja mniejszości niemieckiej w Polsce (VdG) zamierza stworzyć dodatkową ofertę nauczania języka niemieckiego o nazwie „Deutsch-AG”. Z koordynatorką projektu VdG, Sybillą Dzumlą, rozmowę na ten temat przeprowadziła Marie Baumgarten.

 

 

W tej chwili wygląda na to, że nowy rok szkolny może rozpocząć się jak zwykle 1 września, co oznacza, że jednocześnie wystartuje nowa oferta nauczania języka niemieckiego. O ilu dodatkowych lekcjach niemieckiego w tygodniu mówimy?

Będą to dwie dodatkowe lekcje dla uczniów siódmej i ósmej klasy, którzy wcześniej uczyli się niemieckiego jako języka mniejszości, a obecnie uczą się go jako języka obcego. Bo język niemiecki jako język obcy to tylko dwie godziny w tygodniu, podczas gdy niemiecki jako język mniejszości to trzy godziny. W przeszłości uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej mogli równocześnie uczyć się niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego. Ponieważ nie jest to już możliwe, Deutsch-AG spróbuje zniwelować ten brak. Oferta Deutsch-AG obejmie ćwiczenia z gramatyki i leksyki oraz realioznawstwo.

 

 

Czy oferta będzie odpłatna?

Dobra wiadomość dla wszystkich uczących się języka niemieckiego: Z oferty Deutsch-AG będzie można skorzystać bezpłatnie.

 

Czy wszystkie szkoły w całej Polsce będą prowadziły takie dodatkowe lekcje języka niemieckiego?

Jest to nasz cel dla wszystkich szkół, które do tej pory prowadziły nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości w regionach, w których żyje mniejszość. Jest to ważne, ponieważ Deutsch-AG nie jest kursem językowym dla początkujących. Uczniowie muszą mieć już solidną znajomość języka niemieckiego.

 

Jest to dobrowolna oferta dodatkowa. Uczniowie siódmej i ósmej klasy, czyli dzieci w wieku około 14 lat, mogą mieć w głowie inne rzeczy niż wkuwanie niemieckiego, gdy koledzy będą już mieli wolne. Jak rodzice mogą zmotywować swoje dzieci?

Wiemy, że wielu rodziców wysyła swoje dzieci na prywatne korepetycje, zwłaszcza przed egzaminami w ósmej klasie. Można na to spojrzeć tak, że dzięki Deutsch-AG będą mogli zaoszczędzić sobie prywatnych lekcji. Kolejny plus polega na tym, że uczniowie nie będą musieli w tym celu gdzie indziej jeździć, gdyż nasi nauczyciele przyjadą do nich, do szkoły. Jest to więc bardzo wygodne rozwiązanie, które powinno przekonać również uczniów.

 

Podkreślmy zatem: oferta jest bezpłatna. Do kiedy i jak można się zapisać?

Zapisy będą możliwe do połowy lipca. Klasyczna droga prowadzi przez szkoły, które będą przyjmowały zgłoszenia dzieci. Czasami jednak to rodzice wspólnie wychodzą z inicjatywą, zwracając uwagę szkół na oferty takie jak Deutsch-AG. A więc odwagi! Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się.

 

 

Więcej informacji na temat Deutsch-AG oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć w internecie na stronie www.vdg.pl

 

Show More