Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

DFK, do dzieła!

Zuzanna Donath-Kasiura
Zuzanna Donath-Kasiura

Zuzanna Donath-Kasiura, zastępca dyrektora biura TSKN: – Na wiosnę tradycyjnie zapraszamy koła DFK oraz wszystkie zespoły działające przy lokalnych strukturach mniejszości do ubiegania się o dodatkowe środki na swoją działalność.

 

Koła DFK mogą do 31 marca składać wnioski o wsparcie finansowe projektów promujących kulturę i język niemiecki przez konsulat Niemiec w Opolu. Wnioski z opisem projektu tradycyjnie należy składać w siedzibie TSKN. Pomagamy je doszlifować, uzupełnić wszystkie informacje i przekazujemy do konsulatu. Projekty zaplanowane na okres do końca sierpnia TSKN przekaże do konsulatu do końca kwietnia, resztę zaś do końca czerwca. Każde koło może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Bardzo ważne jest, żeby były one napisane w języku niemieckim. Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej www.skgd.pl.

 

Na zastrzyk gotówki mogą też tradycyjnie liczyć zespoły taneczne, muzyczne, wokalne, chóry i orkiestry mniejszości niemieckiej. Na wsparcie naszych grup kulturalnych otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie potrzebne formularze można znaleźć na stronie internetowej TSKN: www.skgd.pl. Zespoły będą mogły przeznaczyć pieniądze m.in. na zakup nowych strojów scenicznych, transport i naprawę instrumentów. Termin składania wniosków do TSKN upływa 31 marca. Do wnioskowania zachęcamy przede wszystkim zespoły, które w ubiegłych latach nie ubiegały się o wsparcie finansowe.

 

Zachęcamy też koła do organizowania u siebie kursów języka niemieckiego. Na informację w tej sprawie czekamy w TSKN do 25 marca.

 

Notowała Anna Durecka

Show More