Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Die Geschichte eines Dorfes / Historia pewnej wsi

 

Der Deutsche Freundschaftskreis in Neuhammer bei Proskau hat ein Projekt abgeschlossen, dessen Ziel es war, eine Publikation zur Geschichte des Dorfes vorzubereiten. Es war eine spontane Idee, aber gleichzeitig eine sehr gelungene. Jetzt können die Bewohner die Geschichte ihres Ortes in zwei Sprachen lesen – in Deutsch und Polnisch.

 

Die frisch gebackene Buchautorin Małgorzata Danisz
Foto: Privatarchiv

 

Dank dieser Initiative hat sich Neuhammer nun in den Kreis derjenigen Proskauer Dörfer eingereiht, die sich mit einer herausgegebenen Geschichte des Dorfes rühmen können. Diese Aufgabe übernahm die Vorsitzende des örtlichen DFKs, Małgorzata Danisz. Das Buch ist ein Debüt der Autorin.

 

Sagen und Geschichten

„Es war eine spontane Idee. Mir wurde angeboten, eine solche Publikation zu erstellen. Die Geschichte unseres Dorfes wurde bisher noch nicht niedergeschrieben, deshalb habe ich beschlossen, mich daran zu versuchen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, verschiedene historische Quellen zu analysieren. Einige der gesammelten Informationen stammen von den Bewohnern selbst. Ich habe die Informationen verwendet, die dem Gemeindeamt in Proskau zur Verfügung stehen. Ich konnte auch interessante Fotos finden. Dank dieser kann man sehen, wie unser Dorf in der Vergangenheit aussah und welche Menschen hier lebten“, meint Małgorzata Danisz, Autorin der Chronik von Neuhammer und Vorsitzende des DFKs.

 

Małgorzata Danisz benötigte drei Monate, um die Publikation vorzubereiten. Die Broschüre gibt die Geschichte von Neuhammer von den ältesten Zeiten bis zum heutigen Tag wieder. Es gelang der Autorin, viele interessante Sagen und Geschichten über das Dorf und deren Bewohner zu finden. Małgorzata Danisz erwähnt, dass das Korrekturlesen die schwierigste Phase bei der Vorbereitung der Veröffentlichung war.

 

Bereits ein „Beststeller”

Das Projekt in Neuhammer wurde im Rahmen des Programms “Begegnungsstättenarbeit 2020” umgesetzt und wurde vom Bundesministerium für Inneres, Bau und Gemeinschaft mitfinanziert. Die wichtigste Voraussetzung für das Projekt war die Erstellung einer Broschüre, die die Geschichte des Dorfes beschreibt. Es wurde keine Werbekampagne durchgeführt. Die DFK-Mitglieder beschlossen jedoch, die Veröffentlichung nicht nur den Bewohnern von Neuhammer zu präsentieren. In der gesamten Gemeinde waren kleine Werbeveranstaltungen geplant. Sie wurden aufgrund der Coronavirus-Epidemie jedoch aufgegeben.

 

„Stattdessen verteile ich unsere Broschüre. Bisher hat es den Weg zu mehreren Vereinen der deutschen Minderheit und Dörfern in den Gemeinden Proskau und Comprachtschütz gefunden. Ein Exemplar habe ich auch dem Bürgermeister Krzysztof Cebula übergeben“, erzählt Małgorzata Danisz zu.

 

Die Publikation wurde schnell zu einem Hit und ist unter den Bewohnern populär geworden. Die Auflage beträgt 120 Exemplare. Die Publikation wurde in polnischer und deutscher Sprache verfasst. Jeder, der sie erhalten möchte, sollte sich an die Autorin wenden, denn die Broschüre wird kostenlos verteilt.

 

 

 


Koło DFK w Nowej Kuźni k. Prószkowa zakończyło realizację projektu, którego celem było przygotowanie publikacji poświęconej historii tej wsi. Był to spontaniczny pomysł, a jego wykonanie okazało się bardzo udane. Teraz mieszkańcy będą mogli zapoznać się z tematem w dwóch językach – niemieckim i polskim.

 

Dzięki tej inicjatywie Nowa Kuźnia dołączyła do grona podprószkowskich wsi, które mogą pochwalić się wydaniem publikacji o swoich dziejach. Zadanie przyjęła na siebie przewodnicząca miejscowego DFK, Małgorzata Danisz, a sama książka jest jej debiutem autorskim.
Legendy i opowieści.

– To był spontaniczny pomysł. Zaproponowano mi opracowanie takiej publikacji. Historia naszej wioski nie została dotąd spisana, więc postanowiłam spróbować. Spędziłam dużo czasu, analizując różne źródła historyczne. Niektóre z zebranych informacji pochodzą od samych mieszkańców. Wykorzystałam informacje dostępne w Urzędzie Miasta Prószkowa. Udało mi się też znaleźć ciekawe zdjęcia, na których można zobaczyć, jak wyglądała nasza wieś w przeszłości i jacy ludzie tu mieszkali – mówi Małgorzata Danisz, autorka kroniki Nowej Kuźni i równocześnie przewodnicząca tamtejszego koła DFK.

Małgorzata Danisz potrzebowała trzech miesięcy na przygotowanie publikacji. Broszura przedstawia dzieje Nowej Kuźni od najdawniejszych czasów aż po dzień dzisiejszy. Autorce udało się dotrzeć do wielu ciekawych legend i opowieści o wsi i jej mieszkańcach. Małgorzata Danisz wspomina, że korekta była najtrudniejszym etapem w przygotowaniach do wydania publikacji.
To już „bestseller”

Projekt w Nowej Kuźni został zrealizowany w ramach programu „Konsolidacja domów spotkań 2020”, był współfinansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty. Najważniejszym warunkiem realizacji było przygotowanie broszury opisującej historię wsi. Nie przeprowadzono żadnej kampanii reklamowej, członkowie DFK postanowili jednak zaprezentować tę publikację nie tylko mieszkańcom Nowej Kuźni. W tym celu w całej gminie zaplanowano niewielkie imprezy promocyjne, z których jednak trzeba było zrezygnować z powodu epidemii koronawirusa.

– Zamiast tego po prostu rozdaję naszą broszurę. Dotychczas trafiła ona do kilku stowarzyszeń mniejszości niemieckiej i wsi w gminach Prószków i Komprachcice. Jeden egzemplarz przekazałam też burmistrzowi Krzysztofowi Cebuli – mówi Małgorzata Danisz.
Publikacja szybko stała się hitem i zyskała popularność wśród mieszkańców. Jej nakład wynosi 120 egzemplarzy. Została napisana w językach polskim i niemieckim. Jest dystrybuowana bezpłatnie, każdy, kto chciałby ją otrzymać, proszony jest o skontaktowanie się z autorką.

 

L. Laba

Show More