Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dla wszystkich mniejszości

W Polsce rusza kampania wsparcia inicjatywy Minority Safepack. Jendym z pierwszych wspierających jest szef Niemców w Polsce Bernard Gaida.
Foto: Rudolf Urban

Prawa mniejszości narodowych i etnicznych nie leżą w gestii instytucji Unii Europejskiej, lecz realizowane są przez poszczególne państwa członkowskie. Mimo ratyfikowanych traktatów o ochronie mniejszości i językach mniejszościowych, każde państwo w inny sposób podchodzi do tego tematu. Federalny Związek Europejskich Grup Mniejszościowych (FUEN) chce jednak, aby prawa mniejszości były regulowane na poziomie Brukseli i potrzebuje do tego wsparcia co najmniej 1 miliona obywateli Unii.

 

 

Co postulują mniejszości? Na zorganizowanej w Opolu konferencji prasowej rozpoczynającej zbieranie podpisów pod inicjatywą Minority Safepack w Polsce Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce wymienił 9 postulatów. Wśród nich są zalecenia ws. ochrony językowej i kulturowej różnorodności w Unii, do których zaliczany jest nie tylko standaryzowany dostęp do nauki języka mniejszości, ale także kwestia dwujęzycznych nazw miejscowości lub używanie języka mniejszości, jako języka pomocniczego w urzędach. Minority Safepack wskazuje także na nierówne finansowanie działalności mniejszości narodowych w poszczególnych krajach oraz faktyczny brak dostępu do środków finansowych przez najmniejsze grupy mniejszościowe. FUEN w swojej inicjatywie podejmuje też temat powstania europejskiego centrum różnorodności językowej oraz mediów mniejszościowych, które w zależności od państwa członkowskiego UE są w różny sposób rozwinięte i wspierane przez rządy.

Podczas konferencji prasowej na rozpoczęcie akcji wsparcia Minority Safepack swoje podpisy złozyli także członkowie zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.
Foto: Rudolf Urban

Jak podkreśla Bernard Gaida w pierwszej kolejności inicjatywa ta jest skierowana do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, ale każdy obywatel Unii może Minority Safepack wesprzeć swoim podpisem. – Chodzi tutaj przecież o prawa dla wszystkich mniejszości narodowych w Europie, więc wspierając tą inicjatywę np. jako obywatel Polski pomagamy także m.in. Polakom na Litwie, którzy dziś borykają się z szeregiem problemów ze strony rządu litewskiego. Jeżeli zaś KE zajmie się naszą inicjatywą i prawa mniejszości będą w gestii UE, Polakom na Litwie będą przysługiwać dokładnie takie same prawa, jak Niemcom w Polsce, czy Węgrom w Rumunii – podkreśla Bernard Gaida, a Rafał Bartek, przewodniczący opolskiego TSKN podkreśla: – Mniejszość Niemiecka w Polsce jako stały członek FUEN przejęła na siebie organizację akcji wspierania inicjatywy Minority Safepack, jesteśmy jednak otwarci na wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, partie i osoby prywatne, które będą chciały się włączyć do tej akcji. Dlatego proszę nie traktować wsparcia Minority Safepack, jako działania jedynie na rzecz Niemców w Polsce, bo inicjatywa ta jest ogólnoeuropejska.

 

Wsparcie inicjatywy oznacza podpisanie listy. Można to zrobić za pomocą internetu przez stronę minority-safepack.eu, gdzie znajdują się także szczegółowe informacje o samej inicjatywie. Jest także wersja papierowa: W województwie opolskim np. w każdym kole DFK istnieje możliwość złożenia podpisu, można się także zgłosić bezpośrednio do biura VdG w Opolu (tel. 77 454 78 78, e-mail: mspi@vdg.pl), aby uzyskać dodatkowych informacji o inicjatywie i pobrać formularz listy wsparcia.

Rudolf Urban

Show More