Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Docenimy innowacyjność

Sybilla Dzumla. Foto: A. Durecka
Sybilla Dzumla. Foto: A. Durecka

Z Sybillą Dzumlą, koordynatorką programu „Konsolidacja domów spotkań”, rozmawia Anna Durecka.

 

Niebawem rusza kolejna edycja programu VdG „Konsolidacja domów spotkań”. Czy koła DFK, które mogą brać w nich udział, czekają w tym roku jakieś zmiany?

 

Nie przewidujemy żadnych zmian formalnych. Oznacza to, że nadal każdy projekt składany przez koło DFK może być dotowany kwotą maksymalnie 2,5 tys. złotych, a wkład własny wynosi 15 procent. Poza tym tak jak w latach poprzednich każde koło DFK może zrealizować w ramach programu 4 projekty samodzielnie, a dwa kolejne wraz z innym, mniej aktywnym kołem, które nie jest w stanie zorganizować takiej inicjatywy we własnym zakresie. To jest metoda, która w latach ubiegłych dobrze się sprawdziła, dlatego nic tu nie będziemy zmieniać. Dzięki temu niektóre koła, które od wielu lat nic u siebie nie robiły, zostawały współorganizatorami projektu np. DFK Pludry w gminie Dobrodzień.

 

Jakie projekty mają największe szanse na uzyskanie dofinansowania?

 

Zwracamy przede wszystkim uwagę na to, czy projekt jest w jakiś sposób innowacyjny. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że mniejszość i DFK to głównie kultywowanie tradycji. Ale można to robić w nowatorski sposób i na to kładziemy nacisk. Szukamy i doceniamy oryginalne pomysły. Wiadomo, że wiele kół ma swoje ulubione projekty, które chcą kontynuować. W takiej sytuacji radzimy dodać do danego projektu jakiś nowy element.

 

Poza tym każdy projekt powinien mieć temat przewodni, który związany jest z kulturą, historią lub językiem niemieckim. Koła mogą organizować wystawy, spotkania ze świadkami historii, jubileusze itp. Wiadomo, że w konsolidacji chodzi głównie o samo spotkanie się ludzi, ale też o celebrowanie niemieckich tradycji, zwyczajów, a więc tej niemieckości, która tych ludzi łączy. I ważne jest, żeby to się przewijało przez cały projekt. Błędy często tkwią w detalach. Na przykład koło organizuje konkurs wiedzy o mniejszości, a nagrodą są książki w języku polskim, klasyki polskiej literatury.

 

Czy są jakieś tematy, które w tym roku będą preferowane przy finansowaniu projektów?

 

Obchodzimy w tym roku jubileusz 25-lecia traktatu polsko-niemieckiego i zasugerowaliśmy opiekunom projektów, żeby zadbali o to, aby ten temat znalazł odzwierciedlenie również w składanych przez koła wnioskach. Podobnie w zeszłym roku było z rocznicą 70-lecia zakończenia II wojny światowej czy jubileuszem 25-lecia, które obchodziło wiele ortsgrup.

 

Jak duże jest zainteresowanie kół mniejszości programem?

 

Zainteresowanie jest ogromne. W zeszłym roku dotacje otrzymały 553 projekty z całej Polski, najwięcej oczywiście z Opolszczyzny. Złożonych wniosków było znacznie więcej. Bardzo się cieszymy, że w październiku zeszłego roku niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, z którego środków program jest finansowany, zdecydowało się „dorzucić” nam dodatkowe 5 tys. euro. Dzięki temu mogliśmy sfinansować kolejne 60 projektów, które bez tych pieniędzy wsparcia by się nie odbyły.

Show More