Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dokończę to, co zacząłem

 

 

„Od początku bieżącej kadencji Sejmu oczekuję merytorycznej pracy pozbawionej awantur. Oczekuję właściwego wyboru marszałka, wicemarszałka i odpowiedniego doboru posłów do poszczególnych komisji oraz ich zatwierdzenia, bo tylko wtedy mogą one rozpocząć działanie. To bardzo ważne, bo jesteśmy w końcówce roku, a w Sejmie jest wiele ważnych spraw na tapecie, w tym projekt rządowy budżetu państwa” – mówi poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla w rozmowie z Krzysztofem Świercem.

 

Poseł Ryszard Galla
Foto: K. Świderski

 

Z początkiem bieżącej kadencji ważne jest określenie obszarów, którymi będzie chciał się Pan zajmować. Jakie to obszary?

Przede wszystkim będę dążył do kontynuacji mojej pracy w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w Komisji Samorządu oraz w Komisji Finansów Publicznych. W tych trzech komisjach przez kilka kadencji pracowałem i nie ukrywam, że chciałbym nadal w nich działać, m.in. dlatego, aby wiele spraw przeze mnie rozpoczętych dokończyć. Wierzę, że je dokończę.

 

 

Żeby jednak działania osamotnionego w polskim Sejmie posła MN były skuteczne, musi on znaleźć sojuszników, gdzie ich będzie Pan szukał?

Tak jak wcześniej i w tradycyjny sposób – wśród posłów, których dany temat interesuje podobnie, jak mnie i mają wspólne z moim stanowisko. Sprzymierzeniec musi bowiem rozumieć, czuć i akceptować mój pomysł na rozwiązanie danego tematu. Np. w kwestii nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych potrzebuję takich sprzymierzeńców, którzy będą zgadzali się ze mną co do zmian, które chciałbym zaproponować. A zatem, podobnie jak w ustawie o samorządzie gminnym w poprzedniej kadencji, kiedy to pracowałem nad punktem o zmianach granic na wniosek. Mam nadzieję, że również w tej kadencji będę miał w tym temacie sojuszników, aby taką nowelizację wprowadzić. Jednak z imienia i nazwiska nie wymienię poszczególnych kandydatów na moich sprzymierzeńców, nie wskażę też klubów politycznych, w których będę ich szukał, bo jest jeszcze za wcześnie. Dlatego trudno jest dzisiaj mówić o tym personalnie czy też politycznie, bardziej należy skoncentrować się na układzie merytorycznym. Konkretnie – jeżeli pojawi się dany temat, to będę zachęcał do współpracy wszystkich posłów pracujących w parlamencie, którzy będą akceptować moje rozwiązania.

 

 

Co dla Ryszarda Galli jest priorytetem z początkiem bieżącej kadencji polskiego Sejmu?

To, co jest dla mnie priorytetem, zaczęło się dziać jeszcze przed zaprzysiężeniem bieżącej kadencji Sejmu. A więc oprócz działań, które dotyczą spraw mniejszości, chociażby budżetu na rok 2020, w sposób ciągły zajmuję się nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Ba, na początku tego miesiąca byłem na specjalnej konferencji zorganizowanej przez Związek Gmin Wiejskich na temat nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i zmianie w niej artykułu 4, w którym dookreślamy, jak powinno wyglądać działanie, jeśli składany jest wniosek o zmianę granic miasta.

 

 

Czyli…?

Jak ten wniosek i procedura powinny wyglądać, jak powinno być uwzględniane referendum, konsultacje społeczne, no i wreszcie, jeśli dochodzi do takiej zmiany, jak powinno wyglądać rozliczanie. Dodam, że temu projektowi został nadany numer, ale nie zostało rozpoczęte procedowanie. Dlatego teraz z marszu będę chciał powrócić z tym projektem w Sejmie po to, żeby skutecznie doprowadzić do procedowania i mam nadzieję na przyjęcie tych zmian w ustawie o samorządzie gminnym.

 

 

Pana obecność w poszczególnych komisjach poprzednich kadencji wskazuje obszary, którymi Ryszard Galla chce się zajmować. Mnie jednak szczególnie interesuje obszar mniejszości narodowych i etnicznych, bo wchodzimy w wyjątkowy okres. Wyjątkowy dlaczego?

Ponieważ w maju 2020 roku będziemy obchodzić 15. rocznicę funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i bez wątpienia warto pochylić się nad nią. Jednocześnie przypominam, że za kadencji PO i PSL przeprowadziliśmy procedowanie nad nowelizacją tej ustawy, szkoda jednak, że prezydent RP Andrzej Duda nie uznał tych procedur i nie podpisał tej ustawy, która praktycznie trafiła do kosza. Warto jednak przypominać i przygotować się na 15-lecie tej ustawy, która rodziła się w potężnych bólach i po dekadzie była próba jej nowelizacji.

 

 

Istotne jest też to, że wyjątkowo dużo uwag i propozycji nowelizacji tej ustawy pojawiło się ze strony przedstawicieli środowisk mniejszości narodowych i etnicznych.

Dlatego uważam, że w obecnym momencie dobrym pomysłem jest zorganizowanie konferencji z udziałem strony rządowej i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, co mogłoby się przyczynić do znalezienia sprzymierzeńców do tego, aby doprowadzić do nowelizacji. Oczywiście mamy wiele znaków zapytania co do tego, kto będzie przewodniczył Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych i jaki będzie skład prezydium, bo od tego też będzie zależało, jakie tematy będziemy mogli podejmować. Na pewno ze swojej strony uczynię wszystko, aby był to jeden z tematów, który zostanie podjęty i odpowiednio sfinalizowany.

Show More