Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Dwa języki to podwójna szansa

Małgorzata Górecka-Jarmuła
Małgorzata Górecka-Jarmuła

Małgorzata Górecka-Jarmuła jest od niedawna dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 5 w Raciborzu-Studziennej, jedynej w Polsce szkoły dla mniejszości niemieckiej, która takową jest z nazwy. Łukasz Biły rozmawiał z nią na temat bieżącej sytuacji szkoły oraz planów na przyszłość.

 

Pani dyrektor, jakie ma Pani plany jako dyrektorka szkoły w Studziennej? Na co będzie pani kładła nacisk?

 

Moja wizja to nie tylko wizja szkoły dla mniejszości niemieckiej, ale całego zespołu szkolno-przedszkolnego. Od września sporo się wydarzyło, sfinalizowaliśmy miejską inwestycję w postaci nowego placu zabaw, miejsce miało również parę mniejszych inwestycji polepszających funkcjonowanie placówek oraz zwiększających bezpieczeństwo. Jako szkoła przystąpiliśmy właśnie do projektu „Podróż zimowa do krainy książek”, wspieramy przez to kulturę czytelniczą w języku niemieckim. Realizujemy także z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej kampanię Bilingua. Co do planów, to największą nowością będzie wprowadzenie od września 2016 nauczania dwujęzycznego w naszym przedszkolu. Jesteśmy również w fazie przygotowawczej do nawiązania współpracy z niemiecko-polską dwujęzyczną szkołą podstawową z Berlina. Oprócz tego chcemy zwiększyć ofertę zajęć rekreacyjno-sportowych oraz zbliżyć szkołę do dzielnicy, związać ją ze społecznością lokalną. W tym celu realizujemy wspólne inicjatywy np. razem z DFK. Przykładem mogą być choćby Dzień Świętego Marcina czy Jarmark Bożonarodzeniowy. Jednak moim największym priorytetem jest szeroko rozumiane dobro ucznia, jego rozwój i wykształcenie. Chciałabym, aby absolwent zespołu szkolno-przedszkolnego był młodym człowiekiem, któremu granice językowe nie wytyczają granic jego świata.

 

Jaką rolę spełnia szkoła nr 5? Jako że jest to szkoła dla mniejszości niemieckiej, to z założenia musi być inna niż wszystkie?

 

Szkoła obchodzi w tym roku 10-lecie swojej dwujęzyczności, w tym czasie na stałe wpisała się w krajobraz miasta. Większość zajęć prowadzonych jest równolegle w polskim i niemieckim. Nasi uczniowie przyswajają język poprzez codzienny kontakt z nim. Nauka języka idzie w parze z tematem zajęć z danego przedmiotu i jest powiązana z sytuacją w odniesieniu do środowiska dzieci oraz znanych im zjawisk. Jesteśmy miejscem, do którego trafiają dzieci z rodzin wracających z zagranicy na stałe do Polski, gdyż u nas łatwiej im się odnaleźć i zaaklimatyzować. Jako placówka bezobwodowa mamy ok. 25% uczniów spoza dzielnicy. Ponadto mamy mało liczne klasy, co wpływa na rodzinną, przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo. Ze względu na większą liczbę godzin realizujemy rozszerzony program nauczania języka niemieckiego, jako ojczystego. Od wielu lat uczniowie otrzymują także darmowe podręczniki do języka niemieckiego.

 

Jakimi sukcesami mogą się pochwalić uczniowie?

 

Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów, nie tylko na płaszczyźnie językowej. Jest to dowodem na to, że edukacja dwujęzyczna się sprawdza. Już drugi raz szkoła uzyskała tytuł „Wiarygodnej Szkoły” przyznawany na podstawie wysokich wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Poza tym nasi uczniowie regularnie zajmują czołowe miejsca w językowych konkursach miejskich, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich. Są chodzącym dowodem na to, że dwa języki to naprawdę podwójna szansa.

 

Małgorzata Górecka-Jarmuła jest germanistką, absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku jest także aktywnym członkiem Komisji do spraw Kultury i Oświaty przy TSKN Województwa Śląskiego.

Show More