Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Eine Heilige im schlesischen Gewand

 

Wird Friedersdorf seine Heilige haben? Das ist mehr als wahrscheinlich, denn im Januar hat die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse Mutter Anna Kaworek, Mitbegründerin der Kongregation vom Heiligen Erzengel Michael (Ordenskürzel: CSMA), den sog. Heroischen Tugendgrad verliehen. Anna Kaworek wurde am 18. Juni 1872 in Friedersdorf geboren.

 

Anna Kaworek wurde am 18. Juni 1872 in Friedersdorf geboren
Foto: Wikipedia

 

 

Wersja polska poniżej

 

Anna Kaworek kam in Friedersdorf (Biedrzychowice) als drittes Kind des Gutsverwalters Franciszek Kaworek zur Welt. Nach ihrem Schulabschluss ging sie mit 22 Jahren nach Miejsce Piastowe bei Krosno zur Kongregation der Salesianerinnen von Pfarrer Bronisław Markiewicz. 1897, also drei Jahre nach ihrer Ankunft, gründete Anna Kaworek gemeinsam mit dortigen Mitschwestern eine Erziehungsanstalt für verwaiste Mädchen. Die Einrichtung wurde später zum Keim der neugegründeten Kongregation der Schwestern des Heiligen Erzengels Michael.

 

 

Mäßigkeit und Arbeit

Ihr ewiges Ordensgelübde legte Anna Kaworek am 1. November 1898 ab. In dieser Zeit half Anna in Miejsce Piastowe bei der Herausgabe der Zeitschrift „Powściągliwość i Praca“ und bei der Betreuung von Waisenkindern. Am 2. November 1898 wurde Anna Kaworek zur Oberin der in Gründung befindlichen weiblichen Ordensgemeinschaft gewählt und leitete diese anschließend 38 Jahre lang bis ans Ende ihres Lebens. Sie starb 1937. Die neue Kongregation wurde erst 1928 offiziell durch die Kirche gebilligt. Bis dahin kleideten sich die Kongregationsschwestern in ein schwarzes Kleid mit Umschlagtuch, eine traditionelle oberschlesische Volkstracht. Die Schwestern vom Erzengel Michael sind, ähnlich wie ihre männlichen Ordensbrüder, vor allem in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen im spirituellen Sinne des Heiligen Giovanni Melchiorre Bosco tätig.

 

 

Heimat nicht vergessen

In Friedersdorf ist die Erinnerung an Anna Kaworek stets lebendig. Bekannt ist auch, dass Mutter Anna selbst nie ihre Heimat vergessen hat. So hat sie sich eine schlesische Volkstracht zu ihrem ersten Ordenskleid ausgesucht. „Einmal im Jahr kommen Schwestern vom Erzengel Michael aus Miejsce Piastowe nach Friedensdorf, um zusammen mit der Kirchengemeinde für ihre Seligsprechung zu beten. Vor einigen Jahren haben Angehörige von Frau Anna Tunkel, die bis zu ihrem Lebensende eine schlesische Volkstracht trug, auf eine Bitte der Ordensschwestern hin diese Tracht nach Miejsce Piastowe übergeben“, erinnert sich Róża Zgorzelska, die DFK-Vorsitzende in Friedensdorf. Eine ebensolche Tracht hatte auch Anna Kaworek und lange Zeit auch andere Schwestern ihrer Kongregation getragen. Auch Friedersdorfer pilgern seit vielen Jahren nach Miejsce Piastowe.

 

 

Erinnerungen aus Friedersdorf

„In unserer Familie hat man sich oft an Anna Kaworek erinnert, denn sie besuchte dieselbe Schule wie mein Opa und war ein Jahr jünger als er. Wir wissen auch, das die Taufpatin von Anna Kaworek, Józefa Bielica, ebenfalls auch Friedersdorf stammte. Die beiden Frauen standen einander sehr nahe“, sagt Róża Zgorzelska. Auch Annas jüngste Schwester Franciszka trat in den Michaelsorden ein.
Für die Seligsprechung von Mutter Anna Kaworek wird noch die Anerkennung eines ihrer Vermittlung zugeschriebenen Wunders benötigt. Der Seligsprechungsprozess hat am 2. Dezember 1993 begonnen. Die Verleihung des Heroischen Tugendgrades bedeutet, dass das Verfahren nun langsam zu Ende geht.

 

Anna Durecka

 

 

Biedrzychowice: Beatyfikacja matki Anny Kaworek coraz bliżej

Święta w śląskim stroju

Czy Biedrzychowice doczekają się swojej świętej? To bardzo prawdopodobne, gdyż w styczniu Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych ogłosiła tzw. dekret o heroiczności cnót matki Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła (michalitek). Anna Kaworek urodziła się 18 czerwca 1872 roku w Biedrzychowicach.

 

Była trzecim dzieckiem Franciszka Kaworka, ekonoma majątku. Po ukończeniu szkoły, w wieku 22 lat wyjechała do Miejsca Piastowego koło Krosna do zgromadzenia salezjanek ks. Bronisława Markiewicza. W 1897 r., a więc trzy lata po przyjeździe, wspólnie z tamtejszymi siostrami zaczęła tworzyć Zakład Wychowawczy w Miejscu dla dziewczynek – sierot, który później stał się zalążkiem nowo powstałego Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła.

 

 

Powściągliwość i praca

Wieczyste śluby zakonne Anna Kaworek złożyła 1 listopada 1898 roku. W tym czasie pomagała wydawać w Miejscu Piastowym czasopismo „Powściągliwość i Praca” i zajmować się sierotami. 2 listopada 1898 została przełożoną tworzącej się żeńskiej wspólnoty zakonnej i zarządzała nią przez 38 lat, czyli do końca swego życia, a zmarła w 1937 roku. Nowe zgromadzenie zostało przez władze kościelne oficjalnie zatwierdzone dopiero w 1928 roku. Do chwili zatwierdzenia zgromadzenia siostry ubierały się w czarne suknie i chusty, tradycyjne górnośląskie stroje ludowe. Siostry michalitki, podobnie jak księża michalici, zajmują się przede wszystkim wychowaniem dzieci i młodzieży, zgodnie z duchowością św. Jana Bosko.

 

 

Nie zapomniała o heimacie

W Biedrzychowicach pamięć o Annie Kaworek jest wciąż żywa. Wiadomo też, że sama matka Anna nigdy nie zapomniała o swoim heimacie. Świadczy o tym chociażby fakt, że za pierwszy habit swojego zgromadzenia wybrała śląski strój ludowy. – Raz do roku do Biedrzychowic przyjeżdżają siostry michalitki z Miejsca Piastowego, żeby wraz z parafią modlić się o jej beatyfikację. Kilka lat temu na prośbę sióstr rodzina pani Anny Tunkel, która do końca swojego życia chodziła w tradycyjnym śląskim stroju ludowym, przekazała ten właśnie strój do Miejsca Piastowego – wspomina Róża Zgorzelska, przewodnicząca DFK w Biedrzychowicach. W takim właśnie stroju chodziła też Anna Kaworek, a przez długi czas także siostry jej zgromadzenia. Mieszkańcy Biedrzychowic od wielu lat pielgrzymują do Miejsca Piastowego.

 

 

Wspomnienia z Biedrzychowic

– W naszej rodzinie często wspominano o Annie Kaworek, ponieważ chodziła do tej samej szkoły co mój opa, była od niego rok młodsza. Wiemy też, że z Biedrzychowic pochodziła chrzestna Anny Kaworek, Józefa Bielica. Te panie były za sobą bardzo zżyte – mówi Róża Zgorzelska. Do zakonu michalitek wstąpiła też najmłodsza siostra Anny, Franciszka.
Do beatyfikacji matki Anny Kaworek potrzebne jest jeszcze uznanie cudu przypisanego jej wstawiennictwu. Proces beatyfikacyjny został rozpoczęty 2 grudnia 1993 roku. Jednak ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót oznacza, że zbliża się on powoli do końca.

 

Anna Durecka

Show More