Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Einführung der Symetrie verstößt gegen die Verfassung / Wprowadzenie symetrii jest naruszeniem Konstytucji

Szymon Szynkowski vel Sęk (rechts) forderte bei der Pressekonferenz mit Janusz Kowalski (PiS) eine aktive Haltung der deutschen Minderheit zu den Rechten der Polen in Deutschland. Foto: R. Urban

 

Im Wahlkampf stellte der polnische stellvertretende Außenminister Szymon Szynkowski vel Sęk in Oppeln ein Ultimatum: Die Polen in Deutschland sollen als Minderheit anerkannt werden, im Gegenzug werden weitere Rechte der deutsche Minderheit in Polen realisiert. Die Aussage stieß auf Kritik der deutschen Minderheit, die nun von anderen nationalen Minderheiten in Polen unterstützt wird.

 

Wersja polska poniżej

 

Zur Erinnerung: Am 30. Septmeber äußerte sich Szymon Szynkowski vel Sęk, der stellvertretende polnische Außenminister, in Oppeln u.a. zu den deutsch-polnischen Beziehungen und zählte den Status der in Deutschland lebenden Polen, die seiner Meinung nach als nationale Minderheit anerkannt werden sollten, zu den wichtigsten Anliegen.

 

Das Ultimatum

Der Aussage des stellv. Außenministers war zu entnehmen, dass diese Bedingung für die polnische Regierung notwendig ist, damit die deutsche Minderheit in Polen mit der Umsetzung ihrer Forderungen rechnen kann, die u.a. während des nach langerjähriger Pause im Juni 2019 wieder einberufenen deutsch-polnischen runden Tisches besprochen wurden. „Wenn wir auch nur den Hauch einer Chance auf die Umsetzung dieser Forderungen haben wollen – und wir wollen ja den Erwartungen entgegenkommen – dann ist der erste Schritt in diese Richtung ein Fortschritt bei den Rechten und Privilegien für die Polen in Deutschland. Hier erwarten wir aufgrund des tiefen Ungleichgewichts zunächst wesentliche Schritte für die Polonia in Deutschland, dann können wir sehr gern überlegen, inwieweit die von der deutschen Minderheit vorgebrachten Erwartungen realisierbar sind“, sagte Szynkowski vel Sęk.

 

Unterstützung der Minderheit

Auf das Ultimatum des stellv. Außenministers antwortete die deutsche Minderheit, dass, mit der Abhängigmachung einer Unterstützung für die deutsche Minderheit in Polen von Maßnahmen der deutschen Bundesregierung, die Minderheit zu einer Geisel der Außenpolitik gemacht wird. Dabei entscheidet aber die deutsche Minderheit in Polen keineswegs über den Charakter und das Ausmaß der Förderung Deutschlands für die dort lebenden Polen. „Diese Bekundung wundert uns auch deshalb ganz besonders, weil sie von einem Minister der polnischen Regierung an eine Gruppe polnischer Staatsbürger gerichtet wird, die trotz ihrer deutschen Nationalität und oft auch einer doppelten Staatsangehörigkeit im Gebiet der Republik Polen geblieben sind und durch ihre Arbeit und ihre loyal bezahlten Steuern einen Beitrag zu deren Entwicklung geleistet haben”, sagte Bernard Gaida Vorsitzender des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen. .

Die Deutschen in Polen erhielten nun auch Unterstützung von anderen nationalen und ethnischen Minderheiten, die im Gemeinsamen Ausschuss der Regierung und der Minderheiten vertreten sind. In ihrer Erklärung vom 10. Oktober lesen wir u.a.:

 

“Die Einführung des Prinzips der Gegenseitigkeit oder Symetrie bei den nationalen Minderheiten bedeutet eine Abhängigkeit der Politik des Staates gegenüber ihren Bürgern von der Politik eines anderen Staates. Solche Annahmen verstoßen gegen die Verfassung der Republik Polen sowie die von Polen ratifizierten internationalen Verträge, die die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten garantieren (…). Die Gültigkeit des Prinzips der Gegenseitigkeit gegenüber nationalen Minderheiten würde in Polen die Diskriminierung von Bürgern aufgrund ihrer Nationalität sanktionieren.”

 

Die nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen haben in ihrer Erklärung unterstichen, sie hoffen, dass jede Minderheit rechtmäßig behandelt werde und der Regierung daran liegt, “für alle nationalen und ethnischen Minderheiten Bedingungen zu schaffen und zu erweitern für den Erhalt derer Identität, Kultur, Tradition und Sprache”.

 


 

W trakcie kampanii wyborczej wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk w Opolu postawił ultimatum: uznanie Polaków w Niemczech za mniejszość narodową w zamian za realizację kolejnych praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Wypowiedź wywołała krytyke ze strony mniejszości niemieckiej, którą wsparły teraz również inne mniejszości narodowe w Polsce.

 

Przypomnijmy: 30 września Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw zagranicznych, odniósł się w Opolu m.in. do relacji polsko-niemieckich, zaliczając do najważniejszych kwestii właśnie status żyjących w Niemczech Polaków, którzy jego zdaniem powinni zostać uznani za mniejszość narodową.

 

Ultimatum

Z wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych wynikało, iż ten warunek jest dla polskiego rządu konieczny, aby mniejszość niemiecka w Polsce mogła liczyć na realizację jakichkolwiek swoich postulatów, podnoszonych m.in. w trakcie obradów polsko-niemieckiego okrągłego stołu, który po długoletniej przerwie po raz pierwszy obradował w czerwcu br. – Jeżeli my mamy mieć cień szansy realizacji tych postulatów, a przecież chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, to pierwszym krokiem do tego jest postęp w zakresie praw i przywilejów dla Polaków w Niemczech. Ze względu na głęboką nierównowagę oczekujemy najpierw istotnych kroków dla Polonii w Niemczech, wówczas bardzo chętnie możemy się zastanawiać, w jakim stopniu jest możliwa realizacja oczekiwań zgłaszanych przez mniejszość niemiecką – powiedział Szynkowski vel Sęk.

 

Wsparcie mniejszości narodowych

Na ultimatum wiceministra spraw zagranicznych opolska mniejszość niemiecka odpowiedziała, że uzależnienie wsparcia dla mniejszości w Polsce od działań rządu niemieckiego jest robienie z niej zakładnika polityki zagranicznej a przecież mniejszość niemiecka nie decyduje o tym, jaki będzie charakter, wymiar i rodzaj wsparcia rządu niemieckiego dla żyjących w Niemczech Polaków. – Ta deklaracja dziwi nas także szczególnie dlatego, że kierowana jest przez ministra polskiego rządu do grupy polskich obywateli, którzy pomimo narodowości niemieckiej i często podwójnego obywatelstwa pozostali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wnosząc wkład w jej rozwój swoją pracą i lojalnie opłacanymi podatkami – powiedział Bernard Gaida, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce.

Niemców w Polsce wsparły teraz także inne mniejszości narodowe i etniczne reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości. W oświadczeniu z 10 października czytamy m.in.:

 

“Wprowadzenie zasady wzajemności czy symetrii w odniesieniu do mniejszości narodowych oznacza uzależnienie polityki państwa wobec własnych obywateli od polityki innego państwa. Przyjęcie takich założeń jest nauszeniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych przez Polskię umów międzynarodowych gwarantujących prawa mniejszości narodowych i etnicznych (…) Obowiązywanie zasady wzajemności wobec mniejszości narodowych sankcjonowałoby w Polsce dyskryminację obywateli polskich ze wzglęgu na narodowość.”

 

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w swoim oświadczeniu wyraziły również oczekiwanie, że każda mniejszość będzie traktowana zgodnie z zasadami prawa i rządowi “zależy na tworzeniu i stałym polepszaniu warunków do zachowania własnej tożsamości, kultury, tradycji i języka przez wszystkie mniejszości narodowe i etniczne”.

 

Rudolf Urban

Show More