Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Engagement an der Basis

 

 

Vergangene Woche kamen Vertreter der deutschen Minderheit in Polen mit Beamten des Bundesinnenministeriums zusammen, um über die Förderung für die Minderheit im Jahr 2020 zu sprechen. Neben vielen Projekten, die fortgeführt werden, kommen nächstes Jahr neue hinzu.

 

Zu den Jugendprojekten, die vom BMI gefördert werden, gehört u.a. Citzbound Berlin, eine Bildungreise für junge Mitglieder der deutschen Minderheit.
Foto: BJDM

 

 

Polska wersja poniżej

 

Zu den neuen Projekten, deren Finanzierung in Höhe von ca. 3 Mio. Euro der Haushaltsausschuss des Bundestages für das kommende Jahr bewilligt hat, gehören der Bau des Dokumentations- und Ausstellungszentrums sowie der des Forschungszentrums der Deutschen Minderheit. Außerdem sollen diese Mittel für den Bau oder Renovierungsarbeiten von Schulen verwendet werden, die sich in Trägerschaft der deutschen Minderheit befinden (das Wochenblatt.pl berichtete ausführlich über die neuen Mittel in der Ausgabe Nr. 47).

 

 

Eine neue Alternative

 

Besondere Bedeutung kommt aber einem Projekt zu, wie Bernard Gaida, Vorsitzender des Verbandes deutscher Gesellschaften in Polen, meint, und zwar der außerschulischen Sprachförderung. “Da wollen wir der vom polnischen Bildungsministerium verordneten Streichung des gleichzeitigen Deutschunterrichtes als Minderheiten- und Fremdsprache in den Klassen 7 und 8 der Grundschule entgegenwirken. Das Ministerium hat entgegen dem Wortlaut des Gesetzes seine Interpretation zum Deutschunterricht geändert und damit den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit genommen, insgesamt fünf Wochenstunden Deutsch in der Schule zu lernen”, sagt Bernard Gaida. Mit der außerschulischen Sprachförderung soll also den Schülerinnen und Schülern eine Plattform geboten werden, in der sie ihre Sprachkenntnisse erweitern können. “Dies wollen wir gern in Zusammenarbeit mit den Schulen machen, doch dafür braucht es großes Engagement an der Basis unserer Minderheit. Als VdG können wir dieses Projekt nicht mit mehreren hundert Schulen oder einzelnen Vereinen der Minderheit koordinieren. Dazu brauchen wir Unterstützung der Woiwodschaftsverbände und ich appelliere an diesen Einsatz für eine Verbesserung der sprachlichen Situation bei der jungen Generation”, unterstreicht Bernard Gaida, der zugleich sagt, die außerschulischen Angebote sollen nicht nur den Schülern der letzten beiden Grundschulklassen zugute kommen, sondern auch jüngeren Schulkinder zur Verfügung stehen.

 

 

Konzepte nötig

Wie genau die außerschulische Sprachförderung, ebenso wie die Arbeit des Dokumentations- und des Forschungszentrums aussehen kann, sollen von der Minderheit vorgelegte Konzepte darstellen. “Wir haben uns auf konkrete Termine mit den Vertretern des BMI geeinigt, bis wann die deutsche Minderheit die Papiere vorlegt, damit wir dann auch mit der Arbeit beginnen können”, sagt Bernard Gaida und fügt hinzu, dass allein die Ausarbeitung der Konzepte eine große Aufgabe sein wird, damit es später bei der Realisierung und Abrechnung zu keinen bösen Überraschungen kommt.

 

Doch auch die bisherigen Projekte sollen größtenteils beibehalten werden, wobei auch hier ein besonderer Fokus auf die Sprache und Jugend gelegt wird. “Das freut uns besonders, weil eine Reihe von Projekten wie die Bildungsreise Citybound Berlin oder die Kaderschmiede der Minderheit ELOm, die von uns mitorganisiert werden, ein wichtiger Beitrag zur Aktivierung der Jugend sind”, sagt Katrin Koschny, Vorsitzende des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit und zählt auf, dass daneben auch die von anderen Minderheitsorganisationen initiierten Jugendprojekte wie die Miro Deutsche Fußballschule, Kinder- und Jugendfreizeiten oder der Wissenswettbewerb über die Deutsche Minderheit weiterhin im Jahr 2020 eine Förderung seitens des BMI erhalten. Hinzu kommen, wie Bernard Gaida ergänzt, die seit einigen Jahren beliebtesten Initiativen wie die Samstagskurse für Kinder und die sog. Begegnungsstättenarbeit, also Kleinprojekte für die einzelnen Ortsgruppen der deutschen Minderheit in Polen. “Wir können wirklich zufrieden sein, dass nicht nur die Förderung beibehalten, sondern sogar erhöht wurde. Aber gleichzeitig bedeutet es noch mehr Engagement und Arbeit unsererseits. Das kommende Jahr wird also wieder voller kultureller und sprachlicher Projekte sein”, meint Bernard Gaida.

 

Neben dem VdG-Vorsitzenden und der Chefin des BJDM nahmen auch Maria Neumann, Geschäftsführerin des VdG, der Vorsitzende der Oppelner deutschen Minderheit, Rafał Bartek und der Chef des DFKs Schlesien, Martin Lippa, an den Gesprächen in Berlin teil.

 

Rudolf Urban

 

 

 

 

Berlin: Rozmowy o dotacjach Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

 

Zaangażowanie u podstaw

 

W minionym tygodniu przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce spotkali się z urzędnikami niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych celem omówienia działań na rzecz wspierania MN w roku 2020. Oprócz wielu projektów, których realizacja będzie kontynuowana, w przyszłym roku pojawią się nowe.

 

Intensywne rozmowy w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwały aż dziewięć godzin. Foto: VdG

 

 

Do wspomnianych nowych projektów, których sfinansowanie w nadchodzącym roku kwotą ok. 3 mln euro zatwierdziła komisja budżetowa Bundestagu, zalicza się budowa Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego oraz Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Poza tym środki te mają zostać wykorzystane na wykonanie prac budowlanych lub remontowych w szkołach prowadzonych przez mniejszość niemiecką (o środkach tych pisaliśmy obszernie na łamach Wochenblatt.pl nr 47).

 

 

Nowa alternatywa

Zdaniem Bernarda Gaidy, przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce, szczególne znaczenie ma projekt związany ze wspieraniem pozaszkolnych form nauczania języka niemieckiego. – W tej kwestii zamierzamy przeciwdziałać zarządzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej likwidacji jednoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i języka obcego w klasach VIII i VIII szkoły podstawowej. Ministerstwo bowiem, działając wbrew brzmieniu prawa, zmieniło swoją interpretację w sprawie nauczania języka niemieckiego, odbierając tym samym dzieciom i młodzieży możliwość uczenia się języka niemieckiego w szkole w wymiarze pięciu godzin tygodniowo – mówi Bernard Gaida. Pozaszkolna promocja języka ma więc na celu zaoferowanie uczniom platformy, dzięki której będą mogli odrobić zaległości w jego poznawaniu. – Bardzo chcielibyśmy to robić we współpracy ze szkołami, jednak aby tak się stało, potrzebne będzie duże zaangażowanie organizacji członkowskich naszej mniejszości. Jako VdG nie możemy koordynować realizacji tego projektu z kilkuset szkołami czy pojedynczymi stowarzyszeniami. Potrzebujemy wsparcia ze strony organizacji wojewódzkich, w związku z czym apeluję o takie zaangażowanie na rzecz poprawy sytuacji językowej młodego pokolenia – podkreśla Bernard Gaida, stwierdzając jednocześnie, że oferty pozaszkolne mają wyjść na dobre nie tylko uczniom uczęszczającym do dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej, lecz powinny nimi być objęte także młodsze dzieci w wieku szkolnym.

 

 

Potrzebne koncepcje

Jak ma dokładnie wyglądać pozaszkolna promocja języka tudzież działalność centrum dokumentacyjnego i centrum badań, zostanie przedstawione w koncepcjach, które przedłoży mniejszość. – Umówiliśmy się z przedstawicielami BMI na konkretne terminy, w jakich mniejszość przedłoży dokumenty, które umożliwią nam rozpoczęcie pracy – mówi Bernard Gaida i dodaje, że samo tylko opracowanie wspomnianych koncepcji będzie ogromnym zadaniem, aby później, w fazie realizacji i rozliczania nie doszło do przykrych niespodzianek.

Nadal realizowana będzie też jednak znaczna większość dotychczasowych projektów, przy czym także tutaj w centrum uwagi znajdzie się język oraz młodzież. – Cieszy nas to szczególnie, ponieważ szereg projektów, jak choćby wyjazd edukacyjny „Citybound Berlin” czy kuźnia kadr mniejszości ELOm, których jesteśmy współorganizatorami, stanowią ważny wkład w aktywację młodzieży – mówi Katrin Koschny, przewodnicząca Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, i wylicza, że prócz tego wsparcie z BMI uzyskają także w 2020 roku zainicjowane przez inne organizacje MN projekty młodzieżowe jak „Miro Deutsche Fussballschule”, kolonie dla dzieci i młodzieży czy konkurs wiedzy o mniejszości niemieckiej. Do tego dochodzą, jak dodaje Bernard Gaida, najpopularniejsze od kilku lat inicjatywy, jak np. kursy sobotnie dla dzieci oraz projekt tzw. konsolidacji domów spotkań, na który składają się niewielkie projekty realizowane na rzecz poszczególnych kół terenowych MN w Polsce. – Możemy być naprawdę zadowoleni, że poziom wsparcia został nie tylko zachowany, lecz podwyższony, ale jednocześnie oznacza to jeszcze więcej zaangażowania i pracy z naszej strony. Nadchodzący rok będzie więc znów pełen projektów kulturalnych i językowych – twierdzi Bernard Gaida.

Prócz przewodniczącego VdG oraz szefowej BJDM w rozmowach w Berlinie uczestniczyli: Maria Neumann, dyrektor biura VdG, przewodniczący opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek oraz szef SKGD w województwie śląskim Martin Lippa.

 

 

Rudolf Urban

 

Show More