Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wednesday, December 7, 2022

Es wird optimistischer

Besorgniserregende Signale zum Hochwasserschutz im Landkreis Kandrzin-Cosel, die bei einer Stadtratssitzung in Kandrzin-Cosel vorgestellt wurden, sind für den Abgeordneten der Deutschen Minderheit Ryszard Galla nun zum Anlass geworden, auch die Parlamentarische Arbeitsgruppe „Freunde der Oder“ über das Thema debattieren zu lassen. Denn obwohl viele relevante Projekte mittlerweile getätigt worden sind beziehungsweise aktuell laufen, hätte man etliche Vorhaben bereits früher realisieren müssen, damit „das große Wasser” nicht wieder überraschen kann.

 

Zniszczenia, jakie niosły z sobą ostatnie powodzie były ogromne. Te przykre doświadczenia należy właściwie wykorzystać.
Die Zerstörungen der beiden letzten Oder-Flutkatastrophen waren enorm. Diese unangenehmen Erfahrungen gilt es richtig zu nutzen.
Foto: Tadeusz Rudzki/Wikipedia

 

Wersja polska poniżej 

 

Möge es nicht wieder überraschend kommen, denn es bringt enorme Verluste mit sich. Wie viel die letzten beiden Flutkatastrophen von 1997 und 2010 den Staat und die betroffenen Kommunen kosteten, hat die Kandrzin-Coseler Stadtverwaltung nun nachdrücklich belegt und nannte dabei auch den Aufwand der Investitionen, die nach ihrem erfolgreichen Abschluss diesen Teil der Region Oppeln vor Hochwassern werden schützen können. „Die jeweiligen Summen sind kaum miteinander zu vergleichen, denn die Ausgaben für Hochwasserschutzmaßnahmen sind viel geringer als diejenigen für die Behebung der Schäden nach einer ,großen Welle‘. Denn ein Hochwasser hat ja wiederkehrenden Charakter und wird früher oder später erneut kommen. Die Frage ist also nicht, ob es kommen wird, sondern wann”, betont der Abgeordnete Ryszard Galla.

 

Eisenau, Solarnia, Ratibor

Bei der jüngsten Sitzung der Parlamentarischen Arbeitsgruppe „Freunde der Oder“ waren neben Parlamentariern auch Vertreter von Kommunen anwesend, darunter der stellvertretende Stadtpräsident von Kandrzin-Cosel Artur Maruszczak und der Gemeindevorsteher von Birawa Krzysztof Ficoń. Beide beteiligten sich u.a. an der Diskussion über Hochwasserschutzaufgaben wie den Polder Eisenau, der neben Oppeln und Gemeinden entlang der Oder auch für die Sicherheit von Brieg, Breslau usw. sehr wichtig ist. Ein Thema war auch das Auffangbecken Solarnia, das neben „großem Wasser” auch vor Dürren schützt. „Gesprochen haben wir auch über das Speicherbecken Ratibor, das letztendlich am 31. Januar 2020 seiner Bestimmung übergeben werden soll”, so Ryszard Galla: „In der Praxis kann das Ratiborer Becken zwar schon heute überschüssiges Wasser aufnehmen, doch es sind dort noch eine Reihe von Arbeiten durchzuführen, die das Projekt endgültig beenden.”

 

Ergebnisse der Sitzung

Diskutiert wurde letztlich die Umsetzung von Aufgaben mit Bezug auf den Landkreis Kandrzin-Cosel. Es handelt sich um drei notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kandrzin-Cosel und Birawa, die nun als ein einzelnes Großprojekt im Wert von fast 80 Millionen Złoty vorbereitet werden sollen. „Das Projekt soll für das Regierungsprogramm „Infrastruktur und Umwelt” von der Regionalen Wasserwirtschaftsverwaltung Gleiwitz angemeldet werden”, sagt der Abgeordnete Ryszard Galla. Wie wir zudem in Erfahrung bringen konnten, ist dem Projekt Polder Eisenau inzwischen der Weg zur Umsetzung offen. Diese muss allerdings sehr kurzfristig beginnen, damit die vom Oppelner Woiwodschaftsmarschall im Rahmen des Regionalen Operationsprogramms sichergestellten Mittel auch ihrer Verwendung zugeführt werden können. Und dabei handelt es sich immerhin um fast 70 Millionen Złoty! „Resümierend, es war ein ergiebiges Treffen und obwohl das Geld für diese Vorhaben noch nicht auf dem Tisch liegt, ist es für Kandrzin-Cosel und Birawa dennoch die Garantie dafür, dass die für sie so dringenden Aufgaben auch in der Umsetzungspolitik der Polnischen Gewässer Vorrang haben werden“, so Ryszard Galla.

 

Krzysztof Świerc

 

 

 

Polityka: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry

Powiało optymizmem

W związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi zabezpieczeń przeciwpowodziowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, które przedstawiono na jednym z posiedzeńRady Miasta Kędzierzyna-Koźla, poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla zwołałspotkanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry. Okazuje się bowiem, że pomimo wielu inwestycji, które zostały dotychczas poczynione, i tych, które są w trakcie realizacji, istnieją przedsięwzięcia, które powinny być już wcześniej wykonane, aby „wielka woda” znów nie zaskoczyła mieszkańców.

 

Powódź zawsze niesie ogromnestraty, awładze Kędzierzyna-Koźladobitnie pokazały, ile kosztowały Skarb Państwa i samorządyostatnie powodzie w 1997 i 2010 roku oraz na ile wycenione są te inwestycje, które po wykonaniu mogą tę część regionu opolskiegozabezpieczać.– Okazuje się, że są to kwoty z sobą niewspółmierne, boo wiele niższe są wydatki, które raz się poczyni, od kosztów szkód po wielkiej fali. Należy przy tym pamiętać, że powódź to zjawisko nieobliczalne– wcześniej czy później znów nadejdzie, stąd nie pytamy, czy nadejdzie, lecz kiedy – podkreśla poseł Ryszard Galla.

 

Żelazna, Solarnia, Racibórz

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry oprócz parlamentarzystów obecni byli przedstawiciele samorządów, w tym miasta Kędzierzyna-Koźla w osobie wiceprezydenta Artura Maruszczaka i wójta gminy Bierawa Krzysztofa Ficonia, którzy brali udział w dyskusjimiędzy innymio takich zadaniach jak polder Żelazna, który jest bardzo ważny dla bezpieczeństwanie tylko Opola i gmin wzdłuż Odry, ale też Brzegu, Wrocławiaitd. Podjęty był także tematzbiornika Solarnia, który chroni nie tylko przeciw „wielkiej wodzie”, ale również przed suszami.– Rozmawialiśmy też ozbiorniku Racibórz, który ostatecznie ma być oddany do użytku31 stycznia 2020 roku – podkreśla Ryszard Galla i dodaje:– W praktycejednak zbiornik Racibórzjuż dzisiaj może przyjąć nadwyżkę wody, ale nie zmienia tofaktu, żew jego wypadku jest jeszcze szereg prac do wykonania, które definitywnie zakończątę inwestycję.

 

Efekt posiedzenia

Przedyskutowano realizację zadań, które dotyczą powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Mowa o trzech niezbędnych inwestycjach ochrony Kędzierzyna-Koźla i Bierawy, które mają być przygotowane jako jeden duży projekt na kwotę prawie 80 mln zł.– Projekt ten byłby zgłoszony do programu „Infrastruktura i Środowisko”, czyli do inwestycji rządowych, a zgłaszałby go RZGW Gliwice –mówi poseł Ryszard Galla. Zdobyliśmy też informację, że polder Żelazna ma otwartą drogę do realizacji, ale w tym przypadku realizacja musiałaby nastąpić natychmiast, aby środki, które zabezpieczył marszałek województwa opolskiego w ramach RPO, były wykorzystane, a jest to kwota około 70 mln zł!
– Reasumując – było to owocne spotkanie i choć pieniądze na te wszystkie przedsięwzięcia nie leżą już na stole, to jednak dla samorządów Kędzierzyna-Koźla i Bierawy jest gwarancja, że palące dla nich zadania będą priorytetowe,jeśli chodzi o realizację w polityce Wód Polskich – podsumowuje Ryszard Galla.

 

Krzysztof Świerc

 

Show More