Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Fotografie, Ökologie und Planen / Fotografia, ekologia i planowanie

Die Jugendakademie des BJDM diesmal nur online Foto: A. Polański

 

Am vergangenen Wochenende fand die Jugendkonferenz „Modernes Deutschlandbild“ statt. Der Bund der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM) passte sich den aktuellen Gegebenheiten an und organisierte eines seiner größten Projekte in einer Onlineversion. Auf die Jugendlichen warteten drei interessante Workshops, die alle mit dem Hauptthema des Projektes verbunden waren.

 

Die Jugendkonferenz des BJDM sollte eigentlich Ende Oktober in Posen stattfinden. Wegen der sich stets ändernden epidemiologischen Situation musste die Konferenz zunächst abgesagt werden, der BJDM bot aber innerhalb kurzer Zeit den Teilnehmern eine neue Alternative an: die Jugendkonferenz #online. Auch in der neuen Dimension mussten die Teilnehmer auf nichts verzichten. Die Referentinnen, Spezialistinnen in ihren Bereichen, haben für die Teilnehmer drei interessante Workshops vorbereitet.

 

Neuheiten aus Deutschland

Das Motto der Jugendkonferenz lautete „Modernes Deutschlandbild“ und es wurde vom BJDM nicht zufällig gewählt. „Wir möchten einen Fokus darauflegen, was aktuell in Deutschland für die Jugendlichen wichtig ist und diese Themen ihren Altersgenossen hier in Polen vorstellen“, erklärt Zofia Czerwińska aus dem Organisationsteam. „Wir versuchten, die Workshop-Themen so zu wählen, dass jeder für sich etwas findet und das neu erworbene Wissen den Teilnehmern auch nützlich ist. Die drei Themenfelder sind für deutsche Jugendliche ziemlich alltagsrelevant.“

Die Teilnehmer hatten drei Bereiche zur Auswahl: Ökologie und Lifestyle, Fotografie und Social Media sowie Planning und Design Thinking. Bei den Workshops lernten die Teilnehmer diese unterschiedlichen Fachgebiete von einer modernen Sichtweise her kennen. Die Referentinnen vermittelten den Jugendlichen Wissen, diskutierten mit ihnen und gaben auch praktische Aufgaben.

 

Eine gute Alternative

Obwohl die Jugendkonferenz nicht in gewohnter Form stattfand, waren die Teilnehmer von dem Projekt begeistert. „Die Workshops haben mich sehr angesprochen, weil ich mich schon länger für den Klimawandel und nachhaltiges Leben interessiere “, meint Ola Pordzik. „Wir haben auch verschiede Internetseiten während der Workshops benutzt, was mal etwas Neues war und mir sehr gefallen hat. Am besten war der praktische Teil, bei dem wir eine Tasche aus einem alten T-Shirt und ein Portemonnaie aus einem Milchkarton gemacht haben“, fügt sie hinzu.

Am Sonntag fand eine kurze Abschlussgala statt, die auf Facebook live übertragen wurde. Die jeweiligen Gruppen stellten vor, was sie erarbeiten konnten und was sie dank der Workshops Neues gelernt haben. Die Jugendkonferenz wurde von Absolventinnen des ELOm-Programms realisiert, das vom Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit organisiert wird und junge Nachwuchskräfte der deutschen Minderheit ausbildet.

 


 

An drei Tagen wurden den Teilnehmern enige Workshops angeboten.
Foto: A. Polański

 

W miniony weekend odbyła się konferencja młodzieżowa „Współczesny obraz Niemiec”. Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM), dostosowując się do okoliczności, zorganizował jeden ze swoich największych projektów w wersji online. Na młodych ludzi czekały ciekawe warsztaty związane z głównym tematem projektu.

 

Konferencja młodzieżowa BJDM miała właściwie odbyć się w Poznaniu pod koniec października. Ze względu na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną początkowo konferencję trzeba było odwołać, jednak wkrótce BJDM przedstawił chętnym nową alternatywę, jaką było przeprowadzenie jej w trybie online. I jak się okazało – także w tym nowym wymiarze uczestnicy nie musieli z niczego rezygnować, ponieważ prelegenci, będący specjalistami w swoich dziedzinach, przygotowali dla nich trzy ciekawe tematy warsztatów.

 

Nowości z Niemiec

Motto konferencji brzmiało „Współczesny obraz Niemiec”, a jego wybór przez BJDM nie był przypadkowy. – Chcemy skupić się na tym, co jest obecnie ważne dla młodych ludzi w Niemczech, i zaprezentować te tematy swoim rówieśnikom tutaj w Polsce – wyjaśnia Zofia Czerwińska z zespołu organizatorów. – Staraliśmy się tak dobrać tematy warsztatów, aby każdy znalazł coś dla siebie, a nowo zdobyta wiedza była również przydatna dla uczestników. Te trzy obszary tematyczne są bowiem istotne dla niemieckiej młodzieży w jej codziennym życiu.

Uczestnicy mieli do wyboru trzy obszary: ekologia i styl życia, fotografia i media społecznościowe oraz myślenie planistyczne i projektowe. Podczas warsztatów uczestnicy poznali te obszary ze współczesnej perspektywy. Prelegenci przekazywali młodym ludziom wiedzę, dyskutowali z nimi, a także dawali praktyczne zadania.

 

Dobra alternatywa

Mimo że konferencja nie odbyła się w zwykłej formie, jej uczestnicy z entuzjazmem wyrażali się o projekcie. – Warsztaty bardzo mi się spodobały, bo od dawna interesuję się zmianami klimatycznymi i zrównoważonym życiem – mówi Ola Pordzik i dodaje: – Podczas warsztatów korzystaliśmy też z różnych stron internetowych, co było czymś nowym i bardzo mi się podobało. Najlepsza była ta część, w której zrobiliśmy torbę ze starej koszulki i portfel z kartonu po mleku.

W niedzielę odbyła się krótka gala zamykająca konferencję, która była transmitowana na żywo na Facebooku. Poszczególne grupy zaprezentowały, co udało się wypracować i czego nauczyły się dzięki warsztatom. Konferencja została zrealizowana przez absolwentów programu ELOm, który jest organizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i ma na celu szkolenie młodych kadr mniejszości niemieckiej.

 

Andrea Polański

Show More